maskinentreprenoren logo

Teknik

Förarlösa gruvfordon ska utvecklas i Örebro

Helt autonom gruvdrift, radar för självkörande fordon, digitala tvillingar och analyser av borrkärnor. Målen är högt satta för de forsknings- och innovationsprojekt kopplade till svensk gruvdrift, som Örebro universitet fått beviljade av Vinnova. Sammanlagt handlar det om finansiering på över 16 miljoner kronor.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och Vinnova satsar drygt 16 miljoner kronor på fyra forskningsprojekt vid Örebro universitet. ”Genom de forskningsprojekt som nu har beviljats kan vi bidra till utvecklingen av en hållbar gruvindustri, vilket är viktigt för samhällets gröna omställning och vår försörjningsberedskap”, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet. Foto: Örebro Univesitet

– Genom de forskningsprojekt som nu har beviljats kan vi bidra till utvecklingen av en hållbar gruvindustri, vilket är viktigt för samhällets gröna omställning och vår försörjningsberedskap, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Det är innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och Vinnova som satsar 195 miljoner kronor på 26 forsknings- och innovationsprojekt som ska öka hållbarheten och konkurrenskraften i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Örebro universitet, med sin forskning inom AI och robotik, har de senaste åren etablerat sig som ett viktigt nav för gruvforskning. I dag har lärosätet nära samarbeten med flera gruvbolag, som LKAB och Epiroc, och är även värd för Swedish Mining Innovations nod i Bergslagen.

Det första projektet som Örebro universitet ska driva heter ”Radarize: Avancerad perception och navigering för självkörande underjordsfordon”. Damm, vattenånga och rök leder till dålig sikt i gruvor och det påverkar både säkerhet och produktion. Örebroforskare har fått 5,4 miljoner kronor för att ta fram ett nytt radarsystem som gör det möjligt att se även i svåra förhållanden.

– Förarlösa fordon måste kunna ”se” var det står människor i gruvan till exempel. Systemet kommer öka säkerheten och effektivisera produktionen eftersom man kan minska tiden man behöver vänta på att dammet ska lägga sig efter sprängningar, säger Martin Magnusson, forskare i datavetenskap, som arbetar i projektet tillsammans med Henrik Andreasson, forskare i datavetenskap.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer