maskinentreprenoren logo

Teknikreportage

Förarlös framtid för gruvindustrin

Förarnas tid i maskinerna är över. Dieselns också. Det är Andrzej Mielko, vd för Norden och Baltikum och Björn Axelsson, service och reservdelschef på Epiroc eniga om. "Entreprenörerna behöver förbereda sig redan nu med rätt mindset", säger Andrzej Mielko.

placeholder
Ann-Louise Larsson 

Lästid:  0 min

article
article Epiroc vässar affärsmodellerna och har nu bildat en ny organisation för regionen Norden och Baltikum där man vill dra nytta av synergier och snabbare beslutsvägar. Vd Andrzej Mielko och servicechef Björn Axelsson. Foto: Ryno Quantz

I augusti förra året sjösatte Epiroc en ny organisation för Norden och Baltikum. Andrzej Mielko tillträdde som vd med placering i Stockholm. Han har 17 års erfarenhet från Epiroc/ Atlas Copco och har jobbat många år i hemlandet Polen, men under de senaste fem åren som vd för Epiroc i Centraleuropa, stationerad i Prag innan flyttlasset gick till Sverige för ett halvår sedan. 

– Jag har nog besökt Sverige 300 gånger innan vi flyttade hit. Det blev Sverige eftersom det är nära till mina och min frus föräldrar som bor i Polen. De är äldre och skulle det hända dem något känns det bra att inte vara allt för långt borta, säger Andrzej Mielko. 

– Sedan gillar jag Sverige också och vill veta mer om svenska traditioner och bo här, tillägger han. 

Han har studerat svenska intensivt inför flytten och går regelbundet på svenskundervisning. Vid julbordet höll han ett kort tal på svenska. Målsättningen är att kunna kommunicera obehindrat på svenska vad det lider, men än så länge är det engelska som gäller för längre konversationer. 

Den nya organisationen knyter ihop Norden och Baltikum på ett bättre sätt än tidigare och gör det lättare att hitta synergier mellan de olika marknaderna. Besluten ska gå snabbare och kunderna kommer dra nytta av att tekniska lösningar som testats och fungerar väl i ett land snabbt kan föras över till hela regionen. Marknaden i regionen ska ses som en helhet, där Epiroc har fokus på kunden, prestationen och ledarskap. Verksamheten utgår från verkstaden och det regionala huvudkontoret i Norsborg, söder om Stockholm. Avsikten med den nya organisationen är att fokusera ännu mer på framtida teknik, digitala lösningar, automationsprojekt, elektrifieringserbjudande och att utveckla ett nära samarbete för att leverera hållbara, innovativa lösningar till kunderna i regionen. Genom samverkan mellan de olika kulturerna, marknaderna och upplevelserna som finns i regionen vill Epiroc korta beslutsprocesserna och öka takten på förbättringar i Norden och Baltikum. Målsättningen är att ”vara och förbli Epirocs kundcenter för framtiden”. 

– Ett stort jobb är att vässa affärsmodellerna för framtiden och förstå vad marknaden kommer att vilja ha, säger Andrzej Mielko. 

Text: Ann-Louise Larsson 

Epiroc

Epiroc står starka trots omvärldens svängningar. Det framgår av den senaste kvartalsrapporten. Orderingången ökade med 18 procent, intäkterna ökade med 25 procent till närmare 14 miljarder. 

Epiroc sysselsätter globalt runt 14 000 medarbetare och har kunder i fler än 150 länder. 

Epiroc ingick i Atlas Copcokoncernen, grundad 1873, fram till den 18 juni 2018 då Epiroc delades ut till aktie-ägarna i Atlas Copco och noterades på Nasdaq Stockholm.

Precis som flera av leverantörerna på anläggningssidan tänker även Epiroc framöver bygga en större del av sin försäljning kring projektorientering och tekniska helhetslösningar, än att rätt och slätt sälja maskiner med tillhörande eftermarknad. Björn Axelsson ser kompetens som den absolut största utmaningen för framtiden, inte bara för Epirocs del utan för hela branschen och i alla led. Det kommer att krävas en helt ny typ av kompetens mot vad maskintillverkarna är vana vid – nu gäller det att snabbt förstå vad som är framtiden och se till att knyta till sig rätt kompetens. 

Epiroc har nyligen lanserat ett ettårigt traineeprogram för att trimma kompetensen på servicesidan, men behovet av kompetens är fortsatt stort och det kommer också krävas insatser från samhället när omställningen tar fart ordentligt. Även kunderna kommer att behöva vara beredda på nya sätt att arbeta och tänka, konstaterar Björn Axelsson 

Andrzej fortsätter; 

– Jag är övertygad om att det inte kommer sitta en förare i varje maskin i framtiden. Operatörer kommer fortfarande behövas, men de kommer ha en helt annan roll i framtiden än vad de har idag. Det är dags att branschen börjar förbereda sig redan nu med rätt mindset och inställning till digitalisering och automatisering, menar han, vars motto är ”tro på människor och framtiden”. 

Hur lång tid det handlar om innan alla operatörer sitter  i ett kontrollrum istället för i hytten är svårt att säga, men både Björn Axelsson och Andrzej Mielko slår fast att det kommer ske snabbare än vad många tror. 

– Allt kommer inte hända över en natt, men inom de närmsta tio åren kommer vi med säkerhet att se stora förändringar där de flesta av operatörerna flyttat från maskinen till ett kontrollrum, säger Björn Axelsson. 

Text: Ann-Louise Larsson 

För att operatörerna helt ska kunna förflyttas från maskinen till kontoret krävs några fler kliv framåt inom automationsutvecklingen, men redan idag arbetar vi med autonoma och fjärrstyrda riggar i många gruvor. Trots att gruvsektorn har bättre förutsättningar än anläggningssidan för automatiserade flöden finns det fortfarande en del kvar att utveckla.

– Centralt för all vår utveckling, oavsett om det gäller automation eller elektrifiering, är att förbättra produktiviteten och höja säkerheten för våra kunder, förklarar Andrzej Mielko. 

Epiroc investerar nu mer än någonsin i forskning och utveckling. 

För att hänga med i den snabba mjukvaruutvecklingen har Epiroc på senare tid förvärvat flera företag - förvärv är en del av framtidens affärsmodell för gruvutrustningstillverkaren för att knyta till sig rätt kompetens och kunna gå i täten.

– Det är ingen hemlighet att vi gjort en del förvärv senaste tiden som ska hjälpa oss framåt, säger Andrzej Mielko. 

Bland de senaste förvärven, som blev klart i början av februari i år, kan nämnas sydafrikanska Mernok Elektronik (Pty) Ltd som tillhandahåller avancerade system till gruvsektorn för att undvika kollisioner mellan maskiner och människor. Svenska Mobilaris MCE är ett annat exempel som är en del av en satsning som Epiroc nu gör i Luleå, primärt med fokus kring automation. Epiroc och Mobilaris har samarbetat länge, i slutet av 2021 köpte Epiroc helt upp den del av Mobilaris som fokuserar på gruvor och bygger nu upp en ”digital division”. Det Nordiska och Baltiska kundcentret har dessutom satsat på att etablera ett eget team i Luleå och Örebro för att stötta den regionala utvecklingen hos våra kunder inom området. 

Text: Ann-Louise Larsson 

Om automationen är i början av resan har man kommit betydligt längre när det gäller omställningen till fossilfritt. Här finns en fastställd tidsplan och den är tight. 2025 ska hela underjordssegmentet erbjudas även i elektrifierad version; för ovanjordssegmentet gäller 2030. Att börja med underjordssegmentet är ur ett affärsperspektiv naturligt eftersom gruvbolagen kan spara stora belopp på att inte behöva ventilera ur dieselångorna från underjorden. Det är också enklare att få fram den infrastruktur som krävs, i form av kabel bland annat, för att kunna elektrifiera hela maskinflottor i underjordsgruvor än i täkter på avlägsna platser. Anläggningssidan och ovanjordssegmentet kommer kräva mer AI för att lösa sina logistiska utmaningar, tror Andrzej Mielko. 

I ett utvecklingsläge där många maskintillverkare står och vacklar mellan eldrift, bränsleceller och vätgas är Epiroc helt och hållet inriktade på elektrifiering. 

– Med den kunskap och de marknadsutsikter vi har i dagsläget är det elektrifiering som gäller, men vi stänger inga dörrar till andra tekniker och står redo att snabbt ställa om marknaden skulle bestämma sig för att gå åt ett annat håll, säger Andrzej Mielko. 

Text: Ann-Louise Larsson 

Med bara sju år kvar till målsnöret på ovanjordssidan pågår förstås en hel del arbete även inom det segmentet. I september förra året tillkännagav Epiroc tillsammans med Skanska ett skarpt test av den första batterielektriska topphammarriggen någonsin i Sverige. En månad senare presenterades demomaskinen för en halv miljon besökare på Bauma. Maskinen beskrivs som en viktig milstolpe för omställningen till borrning med noll utsläpp i dagbrott och stenbrott över hela världen och ett viktigt första steg på vägen med övriga ovanjordssegmentet. Maskinen har både batteri och elkabel för att förbättra flexibiliteten avsevärt, där kunden kan välja att borra med det lämpligaste alternativet för varje specifik arbetsplats. 

– Min upplevelse är att marknaden är mogen, åtminstone här i Norden, säger Björn Axelsson. Nästan alla kundmöten handlar i någon form av elektrifiering och många kunder vågar även göra större satsningar på el- och batteridrivna maskiner, för att på allvar dra nytta av de fördelar som elektriska och batteridrivna maskiner har. Många av de svenska gruvbolagen har också höga miljöambitioner. 

På tal om fossilfrihet – det har hittills mest handlat om avgaserna som maskinerna släpper ut – men en annan viktig pusselbit är att även göra tillverkningen av maskinen så hållbar som möjlig. Därför har Epiroc inlett ett samarbete med ståltillverkaren SSAB och kunde i slutet av förra året presentera en första prototyp av världens första underjordstruck tillverkad av fossilfritt stål. Miljöbesparingen uppges vara 10 ton koldioxid per truck.

Text: Ann-Louise Larsson 

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer