maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Företag får inte samornda löner med sina konkurrenter

Överenskommelser mellan konkurrerande företag för att samordna löner eller avstå från att anställa varandras medarbetare kan utgöra allvarliga överträdelser av konkurrenslagen. Det anser konkurrensverket i Norden.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article verenskommelser om att samordna löner eller att inte anställa varandras medarbetare kan alltså utgöra överträdelser av konkurrenslagen även i Sverige, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande. Foto: ME

Det har kommit en rapport som förklarar hur överenskommelser mellan företag om att samordna löner eller avstå från att anställa varandras medarbetare kan leda till mindre effektiv resursanvändning och få negativa effekter på anställdas arbetsvillkor. Av rapporten framgår också att det inte är ovanligt att i varje fall norska företag inom olika branscher ingår överenskommelser om att avstå från att anställa varandras medarbetare. Överenskommelser om att samordna löner eller att inte anställa varandras medarbetare kan alltså utgöra överträdelser av konkurrenslagen även i Sverige, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Denna nordiska rapport är för övrigt i linje med hur andra europeiska konkurrensmyndigheter ser på frågan, där de har bötfällt företag för samordning av löner och överenskommelser om att avstå från att anställa varandras medarbetare, antingen som fristående överträdelser eller när de förekommer tillsammans med andra överträdelser av konkurrenslagstiftningen, till exempel samordning av priser.

I den aktuella rapporten framhålls att en relativt hög andel anställda och arbetsgivare i de nordiska länderna är medlemmar i fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Det kan mildra några av de potentiella negativa effekterna, menar Konkurrensverket.

Dessutom innehåller konkurrenslagarna i de nordiska länderna undantag för kollektivavtal om löner i de allmänna förbuden mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag. Undantagen innebär att överenskommelser inom ramen för kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer då inte bryter mot konkurrenslagen.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer