maskinentreprenoren logo

Juridik

Företaget skyldig att hjälpa medarbetare med missbruk

Företag är skyldiga att rehabilitera anställda som har missbruksproblem. Avgörande är dock att medarbetaren samarbetar och inte fortsätter sitt missbruk.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Illustration: Linn Posse Foto: Linn Posse

Att vara påverkad av alkohol eller droger på arbetet är självfallet aldrig okej. Men för vissa kan det kännas svårt att veta hur man bäst agerar i de fall missbruk upptäcks på arbetsplatsen. Är man som arbetsgivare med i en bransch- och arbetsgivarorganisation som Maskinentreprenörerna är det lämpligt att ta kontakt för att få hjälp. Att göra rätt är viktigt både för säkerheten på arbetsplatsen och för att medarbetaren ska få bästa tänkbara hjälp.

– Att veta vad man ska göra som arbetsgivare om en medarbetare är påverkad är inte helt enkelt. Det är viktigt att ha en tydlig alkohol- och drogpolicy som anger rutiner och regler. Klart är dock att en påverkad person inte kan eller ska arbeta. Det är viktigt att direkt kontakta företagshälsovården för provtagning och inte bara skicka hem den anställde, säger Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna (ME).

Men det räcker inte. Efter provtagning gäller det att se till att personen kommer hem ordentligt och inte heller lämnas ensam. Men arbetsgivaren har även andra delar att hålla reda på. Har medarbeta-ren till exempel kört maskin påverkad så uppstår en hel del andra problem att lösa.

– Om medarbetaren har kört bil eller maskin påverkad av alkohol eller droger ska såklart polis alltid tillkallas. Och att köra ratt- eller drograttfull i samband med arbetet, är inte bara livsfarligt, det är grund för avsked. Det spelar i det här sammanhanget ingen roll om medarbetaren är missbrukare – rattonykterhet ska aldrig accepteras, understryker Strömberg. 

Men även om medarbetaren inte framfört fordon eller maskin påverkad är det givetvis en allvarlig form av misskötsamhet att vara onykter i tjänsten. Det kan räcka för att det blir nödvändigt med uppsägning av personliga skäl, som det heter. Men det är också så att det är arbetsgivarens ansvar att rehabilitera om personen i fråga lider av alkoholism. Här gäller det att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt som arbetsgivare.

– Lider medarbetaren av alkoholism har man som arbetsgivare emellertid ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att man är skyldig att hjälpa medarbetaren bli kvitt sitt missbruk. Företagshälsovården har resurser för missbruksvård. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det aldrig är okej att vara onykter i arbetet och att medarbetaren själv måste medverka till sin rehabilitering, förklarar Fredrik Strömberg.

När det gäller att medverka i sin rehabilitering handlar det först och främst genom att avstå alkohol i samband med arbetet. Det är grundnivån som är självklart i sammanhanget. Och medverkar inte medarbetaren till sin rehabilitering och fortsätter missbruket så det påverkar arbetet kan det finnas skäl för uppsägning. Eller ännu värre påföljd såklart om maskiner framförs. Då är det så att säga en sak för polisen och domstolen.

– Detta är vad som gäller för alkoholmissbruk. Att bruka narkotika är ju till skillnad från alkohol olagligt i sig själv. Att vara påverkad av droger på arbetsplatsen är såklart också alltid oacceptabelt. Beroende på medarbetarens ställning och omständigheterna i övrigt kan det vara grund för uppsägning att ens ha drogerna med sig till arbetet, så att säga, förklarar Strömberg.

När det gäller drogmissbruk blir andra rutiner aktuella än vad som gäller för alkoholmissbruk på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren misstänker att en medarbetare kört maskin eller bil påverkad av droger är det mycket viktigt att tillkalla polis eftersom drograttonykterhet i första hand konstateras genom blodprov. 

Det kan verka vara enkla och självklara regler som gäller. Men tecken på riskbruk, missbruk, och olika grader av beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med sjukdom eller andra personliga problem. Oavsett vad som ligger bakom är det viktigt för arbetsgivaren att ta tecknen eller symtomen på allvar. Ta det säkra för det osäkra, så att säga.

– Det kan vara svårt. Vårt råd på ME är att alltid ta kontakt med Maskinentreprenörernas råd-givning om man är osäker, inte vet hur man ska göra, eller om man är säker på att en medarbetare är påverkad av alkohol eller droger, uppmanar Fredrik Strömberg.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer