maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Digitalt verktyg räknar ut miljöpåverkan för bergindustrin

Forskare på Chalmers har tagit fram ett digitalt verktyg som ska göra det lättare för alla producenter av bergmaterial att beräkna sin miljöpåverkan.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Svenska forskare har tagit fram ett nytt digitalt verktyg för att beräkna miljöpverkan från bergmaterial. Foto: Svevia

– Vi vill göra det så enkelt att man inte ska behöva ta in en miljöspecialist, säger Gauti Lungholm Asbjörnsson, forskare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.

Behovet av bergmaterial ökar, stora infrastrukturprojekt, järnvägsbyggen och storstädernas expansion förväntas sluka material i oförminskad mängd i åtminstone 20 år framåt. Bara cirka två procent av materialet är återvunnet – men nu ökar möjligheten till en förbättring på området.

Gauti Ljungholm Asbjörnsson och hans kollegor vid Chalmers Rock Processing Research Group har tagit fram ett digitalt verktyg som simulerar och beräknar processen för utvinning av bergmaterial. Projektet har nu belönats med Renovas miljöstipendium på 100 000 kronor för att verktyget utvecklats till att även omfatta beräkningar av miljöpåverkan.

Krav på uppgifter om miljöpåverkan ökar från Trafikverket och andra myndigheter och beställare, vilket idag är komplicerat och kostsamt att få fram – och nära nog oåtkomligt för mindre aktörer.

– Vårt verktyg gör det lättare att beräkna sin miljöpåverkan och därmed kunna fatta bra, miljögrundade beslut, säger Gauti Ljungholm Asbjörnsson.

Användningen av entreprenadberg är jämförelsevis låg i Sverige. Andelen återanvänt bergmaterial är bara cirka två procent, medan den i flera andra europeiska länder är mer än 20 procent.

– Det används alldeles för lite återvunnet material idag, anser Gauti Ljungholm Asbjörnsson. Vi hoppas kunna hjälpa till på vägen så att det blir enklare att hushålla med naturens resurser.

Verktyget hämtar information från miljödatabaser, livscykelanalyser, aktuella standarder och andra källor. Till detta kopplas den egna datan över materialmängder, energiförbrukning, transporter med mera.

– Sen trycker man i stort sett på ”play”, så får man fram sin miljöprofil, säger Gauti Ljungholm Asbjörnsson.

Verktyget kopplar också ihop uppgifterna med ramverket för miljöproduktdeklarationer, EPD (Environmental Product Declarations). Ännu är det dock bara ett fåtal aktörer som deklarerar enligt EPD.

– Ett hinder för att ta ett första steg kan vara att företagen är osäkra på hur mycket arbetet med EPD kräver, såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt. Detta vill vi hjälpa till att överbrygga.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer