maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Forskare ska undersöka miljörisker med sulfidförande bergmaterial

Forskare vid universitetet i Luleå...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Forskare vid universitetet i Luleå får sammanlagt drygt 16 miljoner från Trafikverket för ett forskningsprojekt där miljörisker med sulfidförande bergmaterial skall undersökas.Två doktorander på avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet kommer studera provtagningsmetodik och geokemiska modeller för bergkross, en tredje doktorand kommer att studera sulfidjordars miljörisker vid infrastrukturbyggande.Syftet är att öka kunskapen om geologiska, mineralogiska, geokemiska och kemiska interagerande processer för att kunna bedöma omgivningspåverkan och potentiella miljörisker relaterat till hantering och nyttjande av sulfidförande bergmaterial.– Målet är att material ska kunna användas som resurs och inte lagras på deponi. Detta har ett stort värde för Trafikverket och samhället i stort då det både handlar om hushållning med naturresurser och samhällsekonomi, säger Thomas Dalmalm på Trafikverket.Den nya kunskapen om de interagerande processerna kommer att användas för att utveckla prediktionsmetoder som hanterar omgivningspåverkan och miljörisker i framtida projekt samt för geokemisk klassificering av sulfidförande bergtyper. Sammantaget ger detta en bättre resurshushållning och en mer cirkulär ekonomi.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer