maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Forskning kan effektivisera träpålning

I samband med ombyggnaden av...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-09-14

Lästid

0 min
Dela

I samband med ombyggnaden av E4:an vid Råneå i Norrbotten gör man storskaliga mätningar med syfte att effektivisera träpålning som metod.– Det vanliga är att man överdimensionerar och vi vill se med hjälp av mätningar hur långt man kan dra det, säger doktorand Per Gunnvard, doktorand i geoteknik vid Luleå tekniska universitet. Målet med forskningsprojektet är att minska kostnaderna och koldioxidutsläppen i samband med träpålning. Man hoppas att den data som man får ut av mätningarna som görs i samband med vägbygget ska ge svar på hur metoden kan effektiviseras ytterligare.– Vi kommer använda dessa som grund för vidare studier i labbmiljö där vi kan pressa värdena och se hur långt konstruktionen håller, säger Per Gunnvard.Förhoppningen är att mätningarna ska visa om avståndet mellan pålarna kan ändras för att få lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.Trafikverket har jobbat sedan i maj med att bygga om en del av E4:an vid om Råneå i Norrbotten. Vägen hade drabbats av en sättning och risken för översvämningar var överhängande.– För mig var det ett unikt tillfälle att få göra storskaliga mätningar. Markförhållandena i området var mycket lämpliga för att göra fältförsöken. Att sedan kunna testa hur pålningen och grunden under vägen påverkas vid en så hårt trafikerad väg som E4 är unikt, säger Per Gunnvard.Vid projektet i Råneå har både pålar och andra delar av det bärande lagret försetts med sensorer med syfte att mäta vilket tryck och vilken påverkan som de olika komponenterna utsätts för. Det är ett unikt tillfälle att se hur själva pålningen påverkar hållfastheten samt hur pålarna och marken under vägen påverkas av trafiken. Mätningarna kommer att pågå under många år, men inom två år hoppas Per Gunnvard kunna presentera ett resultat av sin studie.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy