maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Forskning visar hur sensor kan förbättra vägunderhåll

Ny forskning i maskinteknik vid Linnéuniversitetet visar hur modern sensorteknologi kan förbättra och effektivisera underhållet av grusvägar.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Forskare i maskinteknik vid Linnéuniversitetet har visat hur sensorteknik kan förbättra underhållet av grusvägar. Foto: Linnéuniversitetet

Idag görs underhållsåtgärder av grusvägar enligt ett fast schema, vilket inte är optimalt då behoven ändras över tid. I studien har man i stället använt en sensorteknologi där olika sensorer använts för att bedöma grusvägars skick och en datadriven metod för underhåll presenteras. En strukturerad bedömningsprocess beskrivs för att säkerställa effektiv övervakning och utvärdering av grusvägar. Genom att använda datadrivna metoder i underhållsprocessen kan beslut i högre grad grundas på objektiv information om grusvägens skick, i stället för inspektörens personliga bedömning eller erfarenhet. 

– Att införa datadrivna metoder för underhåll av grusvägar skulle säkerställa en effektiv bedömning och klassificering av vägens skick, säger Keegan Mbiyana som skrivit licenitatavhandlingen "On the establishment of a data-driven approach to gravel road maintenance". Det skulle garantera att underhållet baseras på faktiska behov och inte förutbestämda intervaller.  

Användningen av datadrivna metoder kommer enligt studien att gynna både väganvändare och vägägare. Drift- och underhållskostnader för fordon minskar och restiden kan förkortas.  

Med nya tekniken blir vägarna inte bara säkrare och mer bekväma att köra på, de negativa effekterna på miljön och hälsan från damm och gropar kommer också att minska, menar Keegan Mbiyana.

I kommande projekt utforskas även möjligheten att använda maskininlärning och AI för att granska vägkvaliteten.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer