maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Forskning visar vilka som drabbas hårdast av dieselstölder

Polisen för en ojämn kamp...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Polisen för en ojämn kamp mot dieseltjuvarna. Nytt examensarbete visar att bristande stöldskydd och bevakning lockar brottslingar att välja anläggningsmaskiner.Bilden av vilka som stjäl diesel och mekanismerna bakom blir allt tydligare. Både polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, samt ett nytt examensarbete från Lunds universitet visar att tjuvarna, som i hög grad använder dieseln för eget bruk, väljer ut brottsoffer där risken att bli upptäckt är som minst. Maskinentreprenörernas arbetsplatser är därför i det närmaste perfekta objekt.Diesel är dyrt, lätt att stjäla och i princip direkt användbart för tjuven. Samtidigt är risken att bli upptäckt låg för de som noga väljer sin brottsplats. Blir tjuven ändå tagen på bar gärning så anses risken att bli dömd till ett kännbart straff låg. Dess-utom har polismyndigheten varken rätt resurser eller tillräckligt bra statistiska underlag för att egentligen kunna bekämpa den här brottsligheten utan hjälp från branschen. Polisanmälningarna behöver bli fler.När studenterna Stina Bengtsson och Charlein Simonsson var en bit inne i sitt arbete med sin masteruppsats ”Transport- and Construction Equipment theft in Sweden”, kunde de konstatera att varken Brottsförebyggande rådet (BRÅ) eller polismyndighetens rådata är tillräckligt bra för att tydligt kunna dra säkra slutsatser och kartlägga strukturer.– Det förvånade oss när vi började titta på den statistik som finns. Det syfte vi hade var att kartlägga ett mönster. Men det var för låg kvalitet på den data som finns, säger Stina Bengtsson.Men uppsatsen visar sig i vilket fall som helst innehålla kvalitéer som kommer att ligga till grund för fortsatt forskning på området. Och bara det att Bengtsson och Simonsson har konstaterat bristerna är viktiga uppgifter för bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna. Branschen behöver sannolikt fortsätta hjälpa myndigheterna med att få fram bättre och mer användbara fakta som går att analysera och dra värdefulla slutsatser av.– Polisen har begränsade resurser och polisanmälningarnas kvalitet varierar också. Jag tycker att anmälningsformulären borde vara bättre och enklare att fylla i, där man tydligare kan rapportera var, hur och varför, så att säga. Dessutom upptäck-te vi under våra intervjuer med maskinentreprenörer att förvånansvärt få visste att man kan göra polisanmälningar på polismyndighetens hemsida. Många verkade tro att de var tvungna att ringa och sitta i lång telefonkö. Så informationen brister, säger Stina Bengtsson.Det finns flera andra intressanta slutsatser som går att dra av uppsatsen. Redan för ett år sedan när BRÅ levererade statistik runt dieselstölder hade polismyndigheten sett ett mönster som visade att en majoritet av stölderna gäller relativt små volymer direkt ur fordon. Bengtssons och Simonssons arbete bekräftar denna uppgift. Totalt sett visar statistik och beräkningar att det uppskattnings-vis stals diesel från fordon för cirka 590 miljoner kronor 2018. Det är ett totalt högre värde än stora stölder ur tankar.Ändå kan 590 miljoner vara i underkant. Bengtsson och Simonssons studie visar att viljan att anmäla i hög grad hänger ihop med värdet av det stulna god-set. Föga överraskande polisanmäls stora volymer nästan alltid. Totalt anmäler 63 procent av ME:s medlemmar dieselstölder, enligt studien. Lägst intresse att anmäla har alltså de som drabbats av mindre volymer direkt ur fordon.Här behöver polismyndigheten hjälp. Icke polisanmälda stölder betyder bristande underlag för polismyndigheten att jobba med. I förlängningen gör det att dieseltjuvarna även i fortsättningen kan jobba relativt ostört med den typen av brottslighet. Då tjuvarna i hög grad använder dieseln för att göra andra brott riskerar kriminaliteten öka i takt med uteblivna polisanmälningar.Bengtsson och Simonsson genomförde också en enkätundersökning och har redovisat statistik gällande ME:s medlemmar. Den visar att 68 procent av medlemmarna har blivit utsatta för stöld i sin verksamhet förra året. En klart häpnadsväckande siffra som tydligt visar på branschens utsatthet. Den klart vanligaste stölden handlade om diesel direkt ur fordonstank, följt av rena inbrott. Stöld ur fordon var också vanligare än stöld av diesel ur större tank. Detta bekräftar tidigare rapporter från polismyndigheten om att stölderna är koncentrerade till maskiner som står lätt till för tjuvarna och där det saknas fungerande stöldskydd.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer