maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nu tas nästa steg i digitaliseringsarbetet

Forskningsrådet Formas har beviljat sex miljoner kronor till att projekt där branschen tillsammans med forskare ska nästa steg i ”digitaliseringspyramiden”.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Genom ett nytt projekt tar branschens tillsammans med akademin nästa steg i digitaliseringen av byggbranschen. Foto: Pixabay

Projektet "Digital transformation av byggplatser" bygger vidare på de erfarenheter och digitala förmågor som har byggts upp i projektet ”Uppkopplad byggplats”. Genom att koncentrerat fokusera på den digitala transformationen av byggarbetsplatsen skapas strategiska förutsättningar för ökad produktivitet, säkrare arbete, hållbarare processer och ett nytt ekosystem av aktörer kan växa fram.

– I "Uppkopplad byggplats" fokuserade vi framför allt på, det vi kallar ”digitaliseringspyramidens” två nedersta nivåer – att få tekniken på plats och att nyttja tekniken för processförbättring. Nu tar vi med oss dessa erfarenheter och de digitala förmågor som har byggts upp under drygt fyra år för att ta oss an pyramidens översta nivå – digital transformation. Vi kommer att bygga vidare på erfarenheterna kring hur man bedriver en agil och transparent testbäddsverksamhet och dela med oss av lärdomar och kunskaper från testbäddsprojekten till branschen genom seminarier, studiebesök och digitala mässor, säger projektledare Martin Rudberg.

Målet med projektet beskriver han är ”en säker, effektiv, hållbar och uppkopplad byggplats, där digitala verktyg vitaliserar både människor, organisationer och projekt”

–  Digitalisering är inte målet, utan medlet för att nå dessa mål, säger han.

I projektet deltar Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, NCC, Cementa, Peab Sverige och Peab Anläggning. Utöver de sex miljonerna från Formas tillkommer också medfinansiering från de olika deltagarna. Löptiden för projektet sträcker sig till 31 december 2023.

Projektet bygger på två fokuserade testbäddsprojekt i stor skala som exemplifierar värdeskapande digital transformation på projektnivå. Till detta kopplas en öppen digital mässa och ett forum för att etablera framtidsåtgärder via ett färdplanearbete. Dessa delar skapar en bred branschförankring som skapar såväl möjligheter som en färdriktning och aktionslista för branschen som helhet. Legitimitet, neutralitet, kunskapsinhämtning och spridning säkerställs genom akademisk forskning, uppföljning och kunskapsgenerering.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer