maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fortfarande för grabbigt på byggena

Fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna har tillsammans tagit fram rapporten Machoindex 2024 där man för första gången analyserar machokulturen i hela byggbranschen. Resultatet visar att nära hälften upplever en machokultur och att diskriminerande skämt är det vanligaste problemet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Johan Lindholm, ordförande Byggnads, och Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggnads/Byggcheferna/Pressbild

– Det är viktigt att vi inte tappar fokus på de här frågorna bara för att vi är i en lågkonjunktur, tvärtom är de extra viktiga. Byggbehovet är enormt och ska vi bygga Sverige starkt måste vi vara en attraktiv bransch där alla får plats och mår bra. Vi har kommit en bit på vägen, men fler behöver göra mer för att inte branschen ska förlora viktig kompetens, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

2015 väckte Byggnads och Byggchefernas gemensamma kampanj Stoppa machokulturen starka känslor i branschen. Efter snart tio år går de samman igen och presenterar en undersökning som visar att machobeteenden fortfarande är vanliga på landets byggarbetsplatser. Något som leder till sämre arbetsmiljö men även hotar kompetensförsörjningen till branschen.

För första gången presenteras nu ett machoindex för hela byggbranschen där både yrkesarbetare och tjänstemän blivit tillfrågade om hur man upplever machokulturen i branschen.

Resultatet visar att den upplevda machokulturen skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Och det är både kön men framför allt ålder som är en avgörande faktor. Kvinnor i branschen uppfattar mer machokultur än männen men skillnaden mellan generationerna är ännu större.

Nästan hälften av yrkesarbetare och byggchefer uppfattar att det finns machokultur på jobbet. De som upplever minst machokultur är äldre, manliga chefer. De som upplever mest machokultur är yngre, yrkesarbetande kvinnor.

- Även om denna rapport visar att machobeteenden fortfarande är alltför vanliga finns ljusglimtar, säger Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Branschens största utmaning är de diskriminerande skämten och det är alla överens om. Det gör det enkelt att börja förändra exempelvis med hjälp av de många beprövade verktyg som finns på sajten Stoppamachokulturen.nu.

Text: Micael Appelgren

Machoindex 2024

Drygt 7 av 10 anser att det dras diskriminerande skämt på jobbet.

Diskriminerande skämt är det vanligaste uttrycket för machokultur och det är alla svarsgrupper överens om.

Kvinnor anser i väsentligt högre grad än männen att det dras skämt om ”hur kvinnor är”.

Kvinnor och yngre uppfattar i högre utsträckning att det finns machokultur.

Ålder förklarar i hög utsträckning skillnader i uppfattning om machokultur, ibland mer än yrkesroll och kön.

Yrkesarbetare uppfattar mer machokultur än chefer och ledare.

Läs hela rapporten på byggcheferna.se

Machoindex är ett verktyg som mäter människors uppfattning om machokultur. Det har utvecklats av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson. Tanken med ett index är att få kunskap om i vilken grad det finns machokultur och om den ökar eller minskar.

Undersökningen delas upp fyra olika kategorier:

Diskriminerande skämt

Jobbet i första hand

Visa känslor och svaghet

Styrka och uthållighet

Om undersökningen

Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Norstat på uppdrag av Byggnads och Byggcheferna. Siffran är framräknad utifrån 2 500 svar; drygt 1 300 svar från medlemmar i Byggcheferna och nära 1 200 svar från medlemmar i Byggnads.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer