maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Den psykiska ohälsan inom byggbranschen fortsätter att ligga på en hög nivå. 6 av 10 har känt oro, ångest eller mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete det senaste året, enligt Ramirents nya rapport som släpps idag.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Den psykiska ohälsa är hög i byggbranschen, 6 av 10 har uppgett att de mått dåligt, känt oro eller ångest på grund av sitt arbete det senaste året. Foto: Pixabay

Ramirent har med hjälp av undersökningsföretaget Novus, genomfört en undersökning bland 500 personer inom byggbranschen, där man ställt frågor om bland annat hälsa och trivsel på arbetet. Det hela har resulterat i "Ramirentrapporten" som nu ges ut för andra året i rad och som visar på dystra siffror för byggbranschen när det gäller den psykiska ohälsan.

62 procent av de tillfrågade har uppgett att de har känt oro, ångest eller mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete det senaste året. 1 av 4 har känt så flera gånger i månaden. Resultatet visar även att endast drygt en av tio har sjukskrivit sig eller sökt hjälp av vården på grund av psykisk ohälsa, vilket indikerar att det här är ett problem man försöker lösa på egen hand.

– 6 av 10 är en hög siffra. Oavsett om den psykiska ohälsan är arbetsrelaterad eller privat – eller en blandning av båda, måste branschen bli bättre på att lyfta problemet. Det är viktigt att skapa trygga arbetsplatser, där medarbetarna vågar berätta om hur de mår, först då kan arbetsgivaren bidra med att sätta in rätt hjälp. Att jobba med att få bort machokulturen är ett sätt för att skapa trygga arbetsplatser. Att ledningen tar initiativet och pratar om psykisk ohälsa, är ett annat, säger Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent.

Stress är ytterligare ett problem som lyfts fram i Ramirentrapporten. Undersökningen visar att 3 av 4 inom byggsektorn känner sig stressade minst någon gång varje månad. Hela 28 procent känner stress varje dag och 57 procent minst en gång i veckan.

Rapporten visar också att fler än 8 av 10 tycker att det blir en roligare arbetsplats när både kvinnor och män jobbar där. Lika många anser att deras arbetsplats behandlar alla lika oavsett kön, bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

– 72 procent uppger att man jobbar aktivt med att ta bort machokulturen och tar initiativ för att skapa ökad inkluderingen. Det är positivt och kommer att leda till ett arbetsklimat som i längden även öppnar upp för att prata om känsliga ämnen som t ex psykisk ohälsa, menar Anna Klebe.

När det gäller säkerhet upplever 9 av 10 sin arbetsplats som säker. Trots det är det ändå 2 av 10 byggnadsarbetare som fått stanna hemma från jobbet minst en dag det senaste året på grund av skada eller olycka. Lika många uppger att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer