maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Minskat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet har under de senaste...

Text: Sofia Barreng

2019-08-20

Lästid

0 min
Dela

Bostadsbyggandet har under de senaste åren varit historiskt stort, men nu ser SCB en avmattning.Under första halvåret 2019 började ungefär 24 650 bostadslägenheter att byggas enligt preliminär statistik från SCB. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.Den största avmattningen märks för byggande av småhus där 4 850 av de påbörjade lägenheterna finns. Minskningen för antalet lägenheter i kategorin småhus ligger på hela 21 procent jämför med samma period i fjol.Minskningen för lägenhetsbyggande i flerbostadshus ligger på nio procent. Av lägenheterna i flerbostadshus kommer preliminärt 61 procent att bli hyresrätter.Även trenden för påbörjad ombyggnation är vikande. Fjolårets första halvår gav ett tillskott med 1362 lägenheter som en följd av ombyggnad, motsvarande siffra för i år hamnar på 1 300 lägenheter.Den avtagande trenden syns även i Maskinentreprenörernas konjunkturrapport, MEKO. Där dras slutsatsen att bostadsbyggandet kommer att gå ner under de kommande två åren, men att det kommer att ske i form av en avmattning snarare än en kraftig minskning.Fotnot: Med beteckningen bostadslägenhet avses i SCB-rapporten lägenhet avsedd att användas som bostad oavsett i vilken typ av hus den ligger. Även bostäder i småhus definieras som lägenheter.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy