maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fortsatt svår personalbrist för maskinentreprenörer

I Maskinentreprenörernas konjunkturbarometer MEKO visar...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

I Maskinentreprenörernas konjunkturbarometer MEKO visar den senaste rapporten att 95 procent av de tillfrågade maskinentreprenörerna har svårt att hitta personal. Det är tyvärr en ökning.Nästan alla maskinentreprenörer har svårt att hitta maskinförare (95 procent) men hela 88 procent har även svårt att hitta tjänstemän. 87 procent har problem att hitta personal i ledningsfunktion. Läget är bekymmersamt.Midsommar-MEKO är ändå trevlig läsning. Landets maskinentreprenörer har fulla orderböcker och behöver investera i maskiner. Trots att branschen gick för högtryck redan under hösten 2017 så har trenden stärkts under de senaste sex månaderna.Totalt visar MEKO:s konfidensindikator starkare siffror än vid samma period förra året. Och det gäller samtliga parametrar i undersökningen. Även för maskinentreprenörernas leverantörer är det positiva kurvor som MEKO visar upp. Maskin-entreprenörernas investeringar i maskiner har ökat tre år i rad.– Det är lite överraskande för mig att det fortsatt går så bra. När förra MEKO-undersökningen kom så kändes det som att toppen var nådd. Vi har också sett att byggentreprenörerna har fått en ganska kraftig inbromsning inom bostadsbyggandet,men för maskinentreprenörer har det ännu inte kommit någon rekyl. MEKO visar till och med att trenden fortsatt under våren, säger Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg.Det finns dock tecken på att det är en nedgång att vänta. Nu i vinter kommer en normal säsongsmässig nedgång, och det minskade bostadsbyggandet påverkar trots allt även maskinentreprenörer. Men MEKO visar att den väntade nedgången ändå är mindre jämfört med samma period förra gången.Analysföretaget Industrifakta som gör MEKO åt Maskinentreprenörerna har de senaste månaderna levererat flera rapporter som rör byggbranschen och Sverige halkar efter de andra länderna i Norden, samtidigt som bostadsbyggandet i Stockholm bromsar in rejält. Även lokalbyggandet tappar fart, enligt Industrifakta. Riktigt samma trend går alltså inte att se i MEKO som rör maskinentreprenörernas konjunktur.– Behovet av infrastrukturinvesteringar i Sverige är fortsatt mycket stort, och det väger i viss mån upp nedgången i bostadsbyggandet. Utmaningarna för maskinentreprenörer återfinns i kompetensförsörjningen samt finansiering på kommunal- och riksnivå. Positivt är de signaler som det ökade anslaget i infrastrukturpropo-sitionen sänder, säger Magnus Johansson, projekt-ledare på Industrifakta.Resultatet i MEKO kan tyda på att maskinentreprenörer får en fortsatt het konjunktur trots att bostadsbyggandet bromsar in och att MEKO signalerar en viss osäkerhet i branschen inför hösten och vintern 2018.– Sättningen på nyproduktion av bostäder bedöms inte påverka Maskinentreprenörernas medlemmar i samma utsträckning som det påverkar byggföretagen. Och även om det är en nedgång så kommer produktionsnivåerna ligga kvar på en historiskt hög nivå, och det ökar efterfrågan på gator, vägar och annan infrastruktur, förklarar Magnus Johansson.Metall- och mineralpriserna ser också positiva ut och bidrar till att anläggningsmaskiner behövs i gruvindustrin. SCB:s prognos är att bygg- och anläggningsinvesteringarna blir 30 procent högre nästa år inom stål- och metallverk.Midsommar-MEKO visar därmed främst att rekryteringsfrågan blir maskinentreprenörernas största utmaning även de kommande sex månaderna.– Det är intressant att se att konjunkturen för våra medlemmar ser ut att hålla i sig, även om jag menar att det faktiskt går att se en viss oro inför framtiden också. En del av den oron kommer såklart ifrån att företagen har svårt att rekrytera rätt medarbetare. Det svåra är inte att hitta folk, utan att hitta rätt personal, säger Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg.En intressant del i MEKO-rapporten behandlar hur maskinentreprenörer i landet bättre ska lyckas med att rekrytera den personal de behöver. I förra rapporten framgick det att 65 procent av de tillfrågade ansåg att ett problem var branschens image. Därför fick de intervjuade denna gång frågan om hur branschens image kan förändras till det bättre. 45 procent menar att det är lönsamheten som måste bli bättre. 35 procent att det är företagskulturen som måste förbättras. 30 procent menar att mer konkurrenskraftiga löner är svaret.Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten på december (Lucia-MEKO).

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer