maskinentreprenoren logo

Branschreportage

Fossilfritt i siktet

Det finns miljökrav på motorer...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Det finns miljökrav på motorer och i upphandlingar. Lagar som ska skydda oss från gifter och smuts. Det är bara att följa och se glad ut. Eller så sätter man själv upp ännu tuffare miljömål, och ser det som en affärsidé.Märsta Förenade är en av de jättar i Sverige inom logistik i entreprenadbranschen som alla i Mälardalen känner till. Inte så konstigt, bolaget omsätter nästan miljarden i dag och har faktiskt varit verksamt sedan 1943 och är därmed helt säkert en av de äldsta i branschen.Kim Franzén spakar sin sprillans Hitachi för Märsta Förenade.– Vi var på Arlanda och arbetade med flygplatsen redan 1958… Och vi är faktiskt kvar där och gör jobb än, säger Mikael Andersson, vd för Märsta Förenade. Det är en stor kontrast mellan det rejält tuffa och tunga jobbet att lasta ut berg vid Förbifart Stockholm i Häggvik och det nyrenoverade huvudkontoret i Rosersberg norr om Stockholm. Men de båda verksamheterna hänger tätt ihop.Avfall källsorteras på kontoret, och berget som ska ut i entreprenaden; ska ut med hjälp av de mest miljövänliga bilarna och med grävmaskiner som har modernast tänkbara motorer och med så stor mängd fossilfritt bränsle som möjligt. Sedan återvinnas och bli material till andra byggen.– Vi har satt en tydlig vision och strategi. Vi ska arbeta hållbart inom alla områden, säger Niclas Larsered, som är bolaget kommunikationschef. Det är ett vanligt misstag att tro att maskinentreprenörer inte vill och kan arbeta hållbart. Under de senaste tio åren har det hänt mycket. Bättre bränslen och bättre motorer. Men det är också ett misstag att tro att maskinentreprenörer själva ska stå för kostnaderna för omställningen.Här måste beställare och myndigheter lära sig att kunna se sambanden. Märsta Förenade jobbar hårt mot att förklara sambanden för beställare och andra. För annars kommer inte företaget eller någon annan i branschen att kunna klara omställningen.Kim Franzén får ett snack med kommunikationschefen Niclas Larsered. Att ha egen kommunikationschef i branschen är ganska ovanligt bland maskinentreprenörer.– Hållbarhet står på tre ben. Säkerhet, miljö och ekonomi. Alla tre måste med annars går det inte att genomföra. När beställarna upphandlar måste man se samtliga tre ben; vill man bara ha ut mest ton berg för minsta möjliga krona, så är det risk att någon av de andra benen inte följer med. Och det vill väl ingen faktiskt, säger Mikael Andersson.Det finns en rad maskinentreprenörer och förmedlingscentraler som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, men Märsta Förenade har under senare tid varit aktiva utåt i sin marknadsföring att detta är ett kärnvärde som nu ligger högt upp, mycket högt upp på företagets lista.– Det har hänt när vi har varit ute och förklarat vikten av att använda fossilfritt bränsle att det knorras. Men nu förklarar vi vilka maskiner och bilar som är lämpliga för HVO till exempel och vilka som inte är det, och att det finns fördelar för alla, miljö och företag om vi ser till att ha nya maskiner och tänker hållbart, säger Alexandra Bojarzyn, som har ansvaret för miljö och kvalitetsfrågor inom Märsta Förenade.Men Märsta Förenade har också en egen ”hållbarhetschef” som har ett övergripande ansvar. Nyligen deltog företaget i en ”workshop” för fossilfri bergmaterialindustri och skulle då ta fram riktlinjer mot målet som bergmaterialindustrin har satt upp, att bli helt fossilfri om drygt 25 år (2045).– Det är en stor utmaning att få den bransch vi verkar inom fossilfri.Tanken går ju oftast till det man har närmast sig och som känns relevant i nutid, vilket är ganska begränsande. Vi tankar bättre drivmedel, köper det bästa miljöklasserna på maskiner och lastbilar, och försöker planera våra transporter på bästa sätt. Men det är det enkla, säger Erik Lönn som anser att förändringen måste genomföras tillsammans med alla aktörer i branschen.– Förbättringarna kan dock kommabfortare än vi tror. Tittar man tillbaka bara tio år så har det hänt väldigt mycket. Och vad som kommer att hända de kommande tio åren vet vi kanske inte, men det kan gå lika fort eller fortare framöver, säger Alexandra Bojarzyn.Den historiskt dieselslukande bergmaterialindustrin har i varje fall nu faktiskt lämnat in en så kallad färdplan (för fossilfri konkurrenskraft) till regeringens projekt Fossilfritt Sverige. Det får ändå betraktas som lovande. För det är ingen lätt sak att ro hem. För det första bör samtliga krossar i branschen bytas ut mot eldrift när de nuvarande har nått vägs ände. Lastbilar som går in och ut med bergmaterial från krossarna kommer inte att få köra dessa transporter om de inte går fossilfritt, el eller annat bränsle som kvalificerar.Märsta Förenade är inte särskilt oroliga för detta. En av de största kunderna är Swerock som är högst aktiva inom bergmaterialindustri. Swerock tarbockså hållbarhetsfrågorna på stort allvar och har gjort ämnet tydligt genom att också ha en egen hållbarhetschef.År 2017 levererades det 84,5 miljoner ton berg, 9,9 miljoner ton naturgrus och 1,9 miljoner ton morän. Det motsvarar faktiskt 25 kilo om dagen för varje svensk invånare. Branschen omsätter cirka 10 miljarder om året och sysselsätter ungefär 5 000 individer direkt, och med underentreprenörer och andra talar vi om 30 000 personer, cirka. Så det är många inblandade om ska dra sitt strå till stacken.– Det är vårt budskap också. Framför allt upphandlarna måste ta sitt ansvar. Det är ett pedagogiskt arbete, vi vill inte köra för fort, eller onödigt många gånger och stressa för att upphandlingen är gjord så att den bara är antalet ton som räknas. Transporter ska vara säkra och hållbara, och då kan inte det billigaste per ton vara vägledande, säger Niclas Larsered.– Fast det börjar bli bättre. Vi märker att vi kan få komma in tidigare i en upphandling, innan det är dags att komma ut med underlaget. Vi kan då resonera om det bästa sättet att utföra jobbet, hur det ska transporteras och vilka krav som borde ställas. Då ökar chansen att det blir bra underlag som leder till hållbara transporter, säger Staffan Haglund, som är försäljningschef på Förenade Märsta.Att detta system fungerar finns det flera exempel på. Nyligen hade Märsta Förenade en kontakt med en uppdragsgivare som hade sina planer klara, men ändrade sig när de förstod att deras beräkningar för transporter var ogenomtänkta.Genom att spränga ut större område för ett tunnelarbete än planerat fick man in större lastbilar och kunde därmed få ut lika mycket material på färre transporter.– Och det är viktigt, för det är inte bara ekonomiskt bra, utan som vi sa med våra tre ben. Det blir hållbart, säkert och ekonomiskt smart, säger Staffan Haglund.Märsta Förenade för också statistik över sin fordonsflotta. Och det är lite att hålla reda på. 450 lastbilar och 150 anläggningsmaskiner. I dagsläget är närmare 70 procent av lastbilarna utrustade med Euro 6-motorer. Maskinparken kan dock bli bättre. Här har 32 procent steg 4-motorer. Men maskiner kan inte bytas utan vidare om ekonomin ska hålla. Maskinparken uppgraderas efter hand.– Vi har haft en fantastisk utveckling, men vårt arbete med miljö- ochhållbarhetsfrågor fortsätter med ännu högre målsättning. Vi är självklartstolta över den utvecklingen och positiva trend vi ser, men för den sakensskull sitter vi inte mätta och nöjda. Nöjda kan vi vara när siffran är 100procent, men då återstår att finna andra miljömässiga bättre lösningar,vilket vi ständigt arbetar för, säger hållbarhetschefen Erik Lönn.Det som är särskilt intressant just nu är att alla är intresserade.Både tillverkare av maskiner och lastbilar och deraskunder, samt maskinentreprenörers beställare. Det är en perfektsituation att börja diskutera fler samarbeten och förståelse.– Vi har även haft Volvo och Scanias utvecklingsavdelningar här hos oss. Vi delar med oss av tankar till varandra, och det är intressant att se hur även våra idéer kan få de stora tillverkarna att tänka nytt och lyssna på oss, säger Mikael Andersson.Märsta Förenade gör åt cirka 13 miljon liter bränsle på ett år. Den totalaandelen av fordons- och maskinparken som i dagsläget körs på ingen eller låg fossil blandning är nu 94,3 procent. Vilket är att betrakta som en framgång när vi talar om cirka 600 enheter. Skulle beställarna kräva noll fossilt bränsle i transporterna skulle Märsta Förenade såklart haka på. Men det är en kostnad som långt ifrån alla beställare är beredda att betala för ännu.– Men det här räcker inte egentligen. Vi måste jobba bredare och förklarar även för beslutsfattare och myndigheter hur det hänger ihop. Långt ifrån alla förstår det. Ska vi få ner koldioxidutsläppen så måste vi ha så få och så korta transporter som möjligt.Och då måste det till exempel finnas ställen att lägga materialet. Lyckas kommunerna inte ta hand om detta, som är deras ansvar, då blir transporterna längre, och därmed ökar utsläppen, säger Mikael Andersson.– Vi har stuckit ut hakan med de här tankarna nu. Vi var ju med redan förra året i Almedalen och visade hur vi ansåg att man kan få helt koldioxidfriatransporter vid tunnelarbeten redan 2021. Det går i princip. Det skulle ju också förbättra arbetsmiljön för anläggningsarbetarna, som vi alla tycker är viktigt. Men vi behöver ju också här hjälp av fordonsindustrin att ta fram lastbilar med elmotorer till exempel, säger kommunikationschefen Niclas Larsered. En sak är dock klar. Siktet är inställt. Branschen ska bli fossilfri.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer