maskinentreprenoren logo

Branschreportage

Från maskinstation till robotar

Nu är det helhetslösningar som...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Nu är det helhetslösningar som gäller. När snabbväxande Norrvidinge sätter sin affärsplan är målet att uppfylla kundens alla behov. – One stop shop, konstaterar vd Johan Beerman.Gång efter annan har namnet Norrvidinge dykt upp i media­flödet de senaste åren. Det har handlat om företagsköp och anställningar. Förra året köptes hela fem företag, i år två. Företaget växer snabbt och rejält.– Sedan 2016 har företagets omsättning fyrdubblats, bekräftar Johan Beerman som varit företagets vd sedan 2018.Men tillbaka till början. Ingen föds fullvuxen och så inte heller företaget Norrvidinge. Från tre kompisar med maskinstation för lantbrukstjänster för tjugo år sedan har resan gått via utveckling av anläggningstransporter och entreprenad­maskinsverksamhet fram till dagens företag som fortfarande erbjuder dessa tjänster, men också mycket mer. Att förhållandena varit gynnsamma i Skåne de senaste decennierna har gått få förbi. Norrvidinge är bara ett av flera företag som varit med och bidragit till utveckling av infrastruktur och närings­verksamhet i vår sydligaste region. Att det varit en lönsam resa är tydligt. Många är de entreprenadföretag som börjat räkna sin omsättning i hundratals miljoner istället för tiotals. Några få har tagit det hisnande steget att lägga till ännu en nolla i boksluten. Norrvidinge är ett av dem.Martin Nilsson och Johan Beerman, vice vd och vd, framhåller vikten av att alla spelare ar lika viktiga i företaget.– De första årens tillväxt, mellan 2003 och 2016, skedde genom organisk tillväxt och hårt arbete, konstaterar Martin Nilsson, en av de tre som en gång drog igång den allra första maskinstationen och som idag sitter på vice vd-platsen i koncernen.– Efter 2016 har vi vuxit både med organisk tillväxt och via strategiska förvärv, hälften av varje ungefär.Att företaget fick namnet Norrvidinge har en enkel förklaring, det var helt enkelt från Norrvidinge socken strax öster om Landskrona som starttrion hade sitt ursprung. Det har visat sig att bygden har utmärkt jordmån för företag i entreprenadbranschen. Strax norr om Norrvidinge ligger Billeberga där företaget haft sitt huvudkontor under största delen av sin livslängd. Andra företag i Billeberga är Wiklund Trading och OP Systems, inte helt okända i branschen.– Det betyder mycket för oss att hålla bra relationer till våra vänner, kommenterar Johan Beerman när det visar sig att en hel rad grävmaskiner på maskinplanen är just Yanmars från Wiklunds och att nya sopsorteringsprojektet genomförs i samarbete med ett av OP-företagen.Relationer och värdet i att ha den rätta personalen återkommer när Johan Beerman och Martin Nilsson berättar om sin företagsfilosofi. Till och med den stora tillväxten de senaste åren och de omfattande företagsinköpen har skett i enlighet med denna filosofi.– Det har varit helt avgörande att köpa rätt företag och att ha fokus på humankapitalet i dem. Men det har också varit viktigt att de som sålt före­tagen har delat uppfattningen att vi är en bra tagare. Det är ju bolag med långa traditioner som vi har köpt, det har absolut varit relationsorienterade affärer, menar Johan Beerman.Ungefär 300 maskiner ingår i Norrvidinges maskinpark.Samtidigt håller han sig helt osentimental i vissa aspekter och konstaterar att om någon verksamhet inte tillför intjäning så ska den bort.– Det är inget självändamål för oss att hålla en viss omsättning eller växa vare sig geografiskt eller ekonomiskt om vi inte kan ha med oss människorna och intjäningsförmågan. En produkt som inte harmoniserar med vår verksamhet blir inte kvar och det var därför vi valde att lyfta bort vår verksamhet inom tunga lyft och lämna den vidare till experterna i Jinert. Även om just tunga lyft har fått lämna koncernen är dock den allt genom­syrande affärsplanen att bli ett företag som kan erbjuda allt som kunden har behov av. Transport, maskintjänster med och utan förare, anläggningsmaterial och recycling. Allt finns på menyn efter de senaste strategiska företagsförvärven och företagsledningen är helt övertygad om att det är så framtiden ser ut och att det nu är rätt tid att genomgå förvandlingen.– Kunderna kräver att vi kan erbjuda smarta och kostnadseffektiva helhetslösningar till deras projekt. Det är inte en prisfråga, det är en kostnadsfråga, konstaterar Johan Beerman och förklarar att utvecklingen där kunderna föredrar att göra affärer med färre partners speglar hur det ser ut inom bygg och anläggning i stort.– Vi blir en one stop shop och det är både ekonomiskt som miljömässigt gynnsamt.– Stora synergier inom logistik finns att hämta inom bygg och anläggning, konstaterar Marcus Fältman som är operativ chef för trafikledningen.Han tillägger att det inte längre handlar om vad lastbilen kostar i timmen så länge det ligger i ungefär rätt härad. Det är betydligt mer intressant att tala om logistiklösningar och masshantering.– Då talar vi om betydligt större belopp och det blir extremt kostnadseffektivt att jobba med oss som kan erbjuda en komplett lösning.Det nya bolaget som vuxit fram efter de senaste förvärven består av fyra olika affärsområden där nyförvärvet Hallands­baserade Elia Express utgör ett eget område liksom Sortab Recycling. Utöver dessa finns även ett affärsområde för anläggningslogistik och entreprenadmaskiner samt ett för uthyrning av tung anläggningsutrustning utan förare.Totalt anställer Norrvidinge 200 personer, om även underleverantörer räknas in stiger antalet sysselsatta personer till 400. I maskinparken finns ungefär 300 maskiner som tillsammans står för 20 procent av företagets omsättning. Inom anläggningslogistik är företagets policy att ha en balans av egenägda fordon kontra underleverantörer på cirka 20 procent mot 80 procent för att få en god flexibilitet. Även på kundsidan gäller flexibilitet och riskspridning.Allt inom logistik för bygg och anläggning ska erbjudas.– Vi försöker ha ungefär en tredjedel av våra kunder bland de stora nationella bolagen, en tredjedel bland regionala bolag och en tredjedel inom mindre konjunkturkänslig sektor som till exempel kommunal verksamhet. Att det ligger helt rätt i tiden att erbjuda en komplett värdekedja för kunderna är man alltså eniga om, likaså att denna värdekedja även måste innehålla länken recycling. Därför har man valt att lyfta ut och renodla recyclingverksamheten till ett eget affärsområde, Sortab-Recycling. Affärsområdeschefen Alfred Kulle berättar om företagets målsättning att skapa ett regionalt nav kring återvinning och återbruk.– Vår ambition är att bygga en stor privat återvinningsanläggning och vi har säkerställt en större fastighet i anslutning till Helsingborg i det syftet. Varumärket blir Sortab-Recycling och tanken är att bedriva en integrerad verksamhet som inte bara består av traditionell masshantering av inert material utan även kommer att hantera bygg- och rivningsavfall.– Det finns absolut utrymme och ett lokalt behov för den tjänsten, menar han och hänvisar till allt skarpare miljökrav både från kunder och samhälle. Målet är att kunna återvinna schaktmassor bland annat genom att producera anläggningsjord och tvätta förorenade massor, men också att hantera bygg- och rivningsavfall med en så liten andel till deponi och förbränning som möjligt. Att hela 80 procent av avfallet idag hamnar i förbränningsugnarna är dåligt för både ekonomi och miljö och rymmer dessutom stor potential för förbättring menar Alfred Kulle och berättar om företagets senaste projekt.– Vi insåg att dagens metoder redan är optimerade och därmed svåra att effektivisera vilket innebär att det måste till helt ny banbrytande teknisk innovation för att komma vidare. Vi har alltid haft ett nära samarbete med OP-koncernen och när vi pratade med dem visade det sig att OP Teknik hade ett system färdigt för praktisk användning.Målet för Norrvidingekoncernen är att uppfylla kundens alla behov. One stop shop lyder ledningens budord.I våras väcktes idén och i höst står robotlösningen Selma klar vid Norr­vidinges anläggning i Halmstad. Selma har sex robotarmar och kan sortera både bygg- och rivningsavfall i ett antal olika fraktioner. Först krossas och siktas materialet innan det läggs upp på ett band och skannas av ett antal sensorer. De skickar informationen om materialet vidare till en dator som med hjälp av maskin­inlärning lärt sig, och fortsätter att lära sig, att känna igen olika materialtyper.– Robotarmarna får order från programvaran att lyfta ut olika material och lägga dem i rätt container. Systemet fungerar optimalt med en storlek på cirka fem kilo per bit, men robotarna klarar också av att plocka ut små föremål av en femkronas storlek även om det inte är så effektivt, berättar Alfred Kulle.Projektet ligger i framkant och kan enligt Alfred Kulle få verkligt stor betydelse för branschen. Intresset för Selma är stort och hon ingår nu i Waste Identification Testbed, en testbädd där företag och forskare kan testa och utvärdera olika typer av sensorer. Medverkar gör förutom Norrvidinge och OP Teknik även Mobile Heights, Innovation Skåne och Microsoft. Mycket har alltså hänt under den allra senaste tiden i företaget.Vad står på agendan härnäst? – Nu är det tid att konsolidera sig och att skapa en integrerad företagskultur där vi såklart även hämtar mycket från våra nya bolag, svarar Johan Beerman.Han poängterar att han känner sig säker på hur företaget är format och att administrationen är byggd för en betydligt mer omfattande verksamhet.– Idag omsätter vi ungefär en miljard kronor, men vi kan enkelt hantera en omsättning på 1,5 miljard. Vår affärsplan löper från 2020 till 2024 och den handlar om en omsättning i den omfattningen. Vilka siffror som omsättningen landar på vid en viss tidpunkt är dock som Johan Beerman upprepar inte alls det viktigaste.– Om vi kommer in på en omsättning på 1,2 miljarder med en bra intjäningsförmåga år 2024 så är vi minst lika glada för det.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer