maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket kräver hastighetskontroll i entreprenader

Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar. Transportköpare har både ett ansvar och en möjlighet att bidra till färre hastighetsöverträdelser genom upphandlingar, anser Trafikverket

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Hastighetskontroller i entreprenader, och nästa år ska hastigheterna mätas och redovisas. Foto: Ryno Quantz

– Trafikverket handlar upp entreprenader för cirka 37 miljarder kronor varje år. Det gör oss till en stor aktör som kan påverka utvecklingen. Därför inför vi krav på hastighetsefterlevnad i de transporter som utförs inom våra upphandlade entreprenader. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton vilket motsvarar 2 procent per år, säger Anna Tunmarker, ansvarig för Trafikverkets arbete med hållbara hastigheter.

I oktober 2021 beslutade Trafikverket om en färdplan för ett stegvis införande av krav på redovisning av hastighetsefterlevnad i entreprenader. Det innebär krav på att entreprenörer att ha metoder, rutiner eller system för att säkerställa hastighetsefterlevnad för transporter i entreprenaden. Detta betraktas som ett första steg. Färdplanens sista steg innebär att fordonen behöver ha en teknisk lösning som registrerar hastighetsdata under färd.

Färdplanen innefattar även två pilotprojekt som ska bidra med erfarenheter och kunskap om hur man i praktiken kan jobba med det redovisade kravet. Pilotprojekten är viktiga för att Trafikverket ska få erfarenheter som ska stödja implementeringen av nästa kravnivå, skriver man i ett pressmeddelande. Färdplanen innebär att Trafikverket 2023 inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för transporter i samtliga entreprenader som upphandlas av Trafikverket.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer