maskinentreprenoren logo
Branschnytt

”Fruktansvärt slöseri och hårt slag mot branschen”

Omorganisation på Arbetsförmedlingen (AF) och...

Lästid

0 min
Dela

Omorganisation på Arbetsförmedlingen (AF) och trassel med upphandling satte stopp för utbildning till maskinförare. Närmare 1 000 färre utbildade till nästa sommar.En långdragen upphandling där två parter tävlade om att få uppdraget att bedriva arbetsmarknadsutbildning åt Arbetsförmedlingen (AF), överprövades fler gånger av båda parter, och hamnade till slut i rätten för avgörande. Tiden gick, en dom borde ha kommit senast i augusti, men istället valde AF att dra tillbaka sin förfrågan för att eventuellt börja om vid ett senare tillfälle.– Det betyder ju att det inte blir några nya maskinförare utbildade den här säsongen. Vi på Yrkesakademin utbildar vanligtvis närmare 1 000 maskinförare per år, och det blir alltså ett bortfall på lika många nya tillgängliga nästa år. Det är inte bra för branschen det, säger Stig Bertilsson.Yrkesakademin är självfallet part i målet här. I och med att AF drog tillbaka sin upphandling finns det heller ingen möjlighet att behålla personal och lokaler. Lärare och administrativ personal har redan lämnat i hög grad, och det är faktiskt oklart om det går att starta upp igen utan vidare. Yrkeslärare för maskinförare är en bristvara och dessa har redan fått jobb på annat håll. Cirka 70 personer kommer att behöva sluta och hyreskontrakt för specialanpassade lokaler måste sägas upp.– Det är som vi ser det ett fruktansvärt slöseri med resurser som blir följden av det här. Vi har ett stort antal arbetslösa i landet, 350 000, och utbildningen till maskinförare, som är ett bristyrke, ger jobb. 80 procent av de vi utbildar brukar komma ut i jobb direkt, säger Jan Larsson, vd för Yrkesakademin.– Det här är också en viktig utbildning för förbättrad integration. Vi har under åren haft många i utbildning här med utländsk bakgrund, tillägger Jan Larsson.Den andra parten i upphandlingen som drogs tillbaka var Grönlunds Yrkesutbildningar. Både Grönlunds och Yrkesakademin hade invändningar mot AF:s beslut och lämnade in så kallade överprövningar som gjorde att ärendet drog ut på tiden. Tyvärr var det en olycklig tidpunkt att dra ärendet igenom de juridiska instanserna. Samtidigt fick AF besked om förändringar i sin budget som ledde till att förutsättningarna som gällde vid upphandlingen drastiskt förändrats.– Vi hade inte längre möjlighet att genomföra upphandlingen som den som såg ut, säger Jan Matsson, som är chef för upphandlingsenheten som ansvarar för maskinförarutbildningarna.– Men det är klart, hade det inte överprövats och dragit ut på tiden så hade utbildningarna antagligen varit igång nu. Men det är inte säkert att det hade blivit så bra. Vi har ju i vilket fall som helst nya budgetramar, säger Matsson.Hur som helst. Det kommer inte att ske någon arbetsmarknadsutbildning för maskinförare den kommande säsongen. Och eftersom Yrkesakademin måste stänga ner är det inte ens säkert att det finns möjlighet för dem att deltaga när och om det eventuellt kommer att skickas ut en ny förfrågning. Men någon sådan är inte planerad i dagsläget.– Jag har ingen information om det just nu i varje fall. Men det är inte omöjligt att det blir av, bekräftar Matsson.Att arbetsmarknadsutbildningen inte kommer att få ut några maskinförare nästa sommar är bekymmersamt av flera skäl. Ett är ju såklart att man inte kan behålla personal och kompetens. Ett annat är att maskinpark och lokaler försvinner.– Utbildningen i Höör har vi redan tvingats lägga ner. Det är otroligt sorgligt då det har fungerat väldigt bra där med kommunerna och de nätverks som har byggts upp. Det nätverket kommer inte att finnas kvar sedan, befarar Jan Larsson.Samtidigt som detta blev känt kom den första statistiken från Skolverket gällande ansökningar till gymnasieskolan. Antalet ansökningar till bygg- och anläggningsprogrammet minskar med tio procent från tidigare år. Det är drygt 650 färre elever än 2018 som sköte 2019. Läget är inte direkt ljust.Yrkesakademins maskinförarutbildning har varit igång sedan 1998 då Stig Bertilsson drog igång verksamheten. Utbildningen som har funnits på 8-9 olika orter har varit 18-22 veckor. Före utbildningen har eleverna gått igenom ett två veckors program för att säkerställa att de har rätt förkunskaper. Cirka 1 000 elever om året har gått igenom utbildningen och tre månader efter utbildningen har 80 procent haft någon form av uppdrag i branschen. Däremot finns det ingen statistik på hur det har stått sig när några år har gått.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy