maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fyrspårsutbyggnad årets mest hållbara infrastrukturprojekt

På torsdagskvällen delades Sweden Green Building Awards ut och årets utmärkelse för hållbar infrastruktur gick till fyrspårsutbyggnaden mellan Arlöv och Lund.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Sweden Green Building Awards delades ut på torsdagskvällen och vinnande infrastrukturprojekt blev fyrspårsutbyggnaden Lund-Arlöv. Foto: SGBC

I projektet Fyrspåret Malmö–Lund byggs elva kilometer järnväg ut från två till fyra spår, vilket ökar kapaciteten och ger ett ökat resandeutbyte mellan Malmö och Lund. Detta skapar förutsättningar för en mer robust anläggning så att tågens tidtabeller kan hållas. Beställare är Trafikverket och projektet utförs av NCC och spanska konsortiet OHLA. Projektsumman är 2,8 miljarder. 

För att minska bullerstörningar från tågtrafiken, och förbättra miljön för de som bor längs banan, sänks cirka fem kilometer av spåren ner. I Åkarp sänks spåren sex meter och i Hjärup fyra meter. Genom Arlöv och mellan Hjärup och Lund byggs järnvägen i marknivå. Nya passager för bilar, fotgängare och cyklister byggs under eller över järnvägen utmed sträckan, vilket minskar den så kallade barriäreffekten och järnvägen upplevs inte lika mycket som ett hinder. Arbetet startade år 2017. Först byggdes tillfälliga spår, dit tågtrafiken flyttades under augusti 2020. Därefter påbörjades schaktarbete och bygget av de nedsänkta spåren. Inkopplingen till de nya spåren planeras att ske hösten 2023. År 2024 ska det tillfälliga spåret monteras ner och marken återställas.

Sweden Green Bulding Council delar varje år ut utmärkelser till aktörer och individer som på ett utmärkt sätt bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande.

– Vi ser ett stigande intresse för certifieringar och ett aktivt hållbarhetsarbete i fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. För varje år ökar kvaliteten och innovationskraften på bidragen i Sweden Green Building Awards, vilket är glädjande för hela Sveriges miljöarbete då vår bransch står för en stor del av de totala utsläppen”, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer