maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Godkänt bokslut för Boliden

Försäljningsintäkterna för Boliden i det fjärde kvartalet landade på 23,6 miljarder. Trots lite trögt i vissa gruvor och stora investeringar under 2022 har metallföretaget ändå slagit ihop böckerna med en rekordstämpel för förra året.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 1,57 miljader vilket är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. En starkare dollar har hjälpt till. Foto: Boliden

- Ett starkt kvartal avslutar ett ännu starkare rekordår. Produktionsstabiliteten är generellt sett god och våra investeringsprojekt följer plan. Arbetet med utvecklingsprojekt löper väl vilket lovar gott för framtiden, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 1 512 (3 002) miljoner där lägre halter och högre kostnader påverkade negativt jämfört med samma period 2021. Förbättrade valutor kompenserade dock mer än väl för lägre metallpriser. I Aitik bedrevs produktionen i områden med lägre halt. Den anrikade volymen i Bolidenområdet var högre än motsvarande kvartal föregående år. Dessutom genomfördes en testbrytning vid Rävlidenfyndigheten under kvartalet. Garpenbergs anrikade volym var lägre jämfört med fjärde kvartalet 2021 och under kvartalet genomfördes insatser för att nå en ökad anrikningskapacitet om 3,3 miljoner ton. Irändska Taras anrikade volym var högre än motsvarande period föregående år.

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 1,57 miljarder vilket är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. En starkare dollar har hjälpt till.

Investeringar 2022 var 10 022 (5 989) MSEK. Till årets större projekt inom Gruvor hör investeringen i en ny dammkonstruktion i Aitik, expansionen av Rävlidenfyndigheten, samt utbyggnad och drifttagningen av el trolley-banor för truckar i Kevitsa. Till årets större projekt inom Smältverk hör expansionen av smältverket i Odda, förbättrad hamn i Björneborg samt ett nytt ädelmetallverk i Harjavalta.

Text: Micael Appelgren

Boliden

Boliden är ett globalt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på cirka 85 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer