maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Gotland får världens första klimatneutrala cementfabrik

Heidelbergkoncernen ska ut utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik. Den kommer att ligga i Slite på Gotland och vara i drift 2030.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Heidelberg har nyligen inlett en förstudie, som berör alla frågor kring teknikval, miljöpåverkan, juridiska frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning. Elbehovet kommer att uppemot femdubblas jämfört med idag. Därför kräver satsningen väsentliga elnätsuppgraderingar både till och på Gotland. Det behövs även ett fungerande regelverk för CCS carbon capture and storage (koldioxidinfångning) och inte minst kommersiella drivkrafter för att kunna fullfölja denna satsning. Utveckling, tillståndsprocesser och byggperiod bedöms ta knappt tio år.

Anläggningen i Slite dimensioneras till att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket innebär i princip helheten av utsläppen. Eftersom användningen av biobaserade bränslen ökar, och dessa räknas som koldioxidneutrala, hamnar man under nollpunkten och kan till och med nå så kallade minusutsläpp.

– Vår satsning är en nödvändig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål till 2045, och för att målen i FN:s Parisavtal ska kunna nås. Eftersom cementindustrin står för en betydande andel av samhällets koldioxidutsläpp vilar ett stort ansvar på oss att bidra med konstruktiva lösningar. Det ökade trycket på marknaden kring hållbara byggmaterial och den svenska regeringens uttalade vilja att satsa på klimatomställningen, ger oss kraft att spänna bågen, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer