maskinentreprenoren logo

Teknik

Gratisapp mot avgrävningar

En gång in timmen, dygnet om, året om. Det handlar om avgrävda kablar och med dem bekymmer och kostnader. Med gratistjänsten GeoDig från Geomatikk kan problemen minska.

placeholder
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article
article En skärmdump från appen GeoDig visar klart och tydligt var ledningar ligger och när det är klart för grävning. Foto: Geomatikk

Siffrorna är skrämmande. Avgrävda kablar kostar årligen 400 miljoner kronor i reparationskostnader, 300 miljoner kronor får entreprenörerna själva stå för. Siffrorna kommer från samarbetsprojektet Grävallvar som poängterar att de avbrott som sker ofta drabbar viktiga samhällsfunktioner och att den totala kostanden för samhället därmed är betydligt större.

Det är alltså inga små saker vi talar om. Att Grävallvar dessutom tvingas konstatera att hälften av alla skador sker vid arbeten där ingen ledningsanvisning utförts är ett faktum som behöver ändras.

Med hjälp av Ledningskollen kan alla som ska sätta skopan i backen få hjälp att i förväg undersöka vad som döljer sig under ytan. En ledningsanvisning utförs genom att samtliga nätägare inom det aktuella området kontaktas och får uppge hur deras ledningar är dragna. I vissa fall sker en utsättning på plats och när allt är klart skickas informationen via e-post till den som begärt ledningsanvisningen.

För att underlätta hanteringen av all information har företaget Geomatikk tagit fram en app som sammanställer resultatet av ledningsanvisningen.

– Om flera nätägare är närvarande i området kan det handla om många mail att hålla koll på för entreprenören. Med appen GeoDig samlas all information på ett ställe, berättar Per Magnusson som är Produktansvarig Ledningsanvisning vid Geomatikk.

Per Magnusson berättar att det länge funnits tankegångar inom Geomatikk att ta fram en produkt som underlättar informationshanteringen kring ledningsanvisningar. Företaget, ett privatägt norskt företag som varit verksamt i Sverige sedan 2013, arbetar med att skydda nedgrävd infrastruktur. Detta sker genom ledningsanvisning, inmätning och dokumentation av ledningsnät.

Varje år hanterar Geomatikk cirka 200 000 ledningsanvisningar i Sverige och har fler än 150 nätägare anslutna till sin tjänst. Företaget finns representerat över hela Sverige och har drygt 300 medarbetare.

– Vi har använt appen under två års tid i Norge och lanserade den i Sverige i juni i år. Här har den redan laddats ner 3000 gånger, jag kan inte säga hur många ärenden som hanterats hittills via appen, men vi kan se att många är kvar och gillar den, vilket vi naturligtvis tycker är mycket positivt.

Inför ett grävarbete kommer arbetsgången även i fortsättningen vara att man först tar kontakt med Ledningskollen för att starta ett ledningsanvisningsärende. När ärendet är startat finns det i appen GeoDig. Efter att ha laddat ner appen i telefonen, eller datorn, måste man logga in för att komma åt informationen.

– Vår målsättning har varit att göra appen så enkel som möjligt att hantera. När man loggar in behöver man bara skriva in den e-postadress som användes när man kontaktade Ledningskollen, sedan trycker man på en knapp i appen för att skapa ett lösenord, som sedan används för att logga in.

Väl inloggad har användaren tillgång till all information som skapats i ärendet. Här finns kartor, uppgifter om vad som är registrerat i Ledningskollen och dokumentation av utsättningen i realtid.

– Grundtanken är att GeoDig bara ska visa det viktiga och vi har hela tiden haft ambitionen att skapa ett gränssnitt mot användaren som är så tydligt och enkelt att använda som möjligt. Till exempel har vi valt att använda oss av visuella signaler som rött, för det som ännu inte är färdigt, och grönt för de områden som är klara för grävning.

På en kartbild visas röda och gröna platsmarkörer och genom att trycka på dem erhålls information om ärendet. Genom att trycka på ärendenumret erhålls detaljerad status för ärendet. Om utsättning inte är klar visas en röd symbol på kartbilden, när den blir grön är utsättning klar.

För att underlätta kan större ärenden delas upp i flera olika geografier som man kan växla mellan. Det går också att välja om man vill visa enbart sina egna ärenden eller den egna organisationens samtliga ärenden.

I appen finns uppgifter om de olika nätägare som är aktuella i området. Det är dock viktigt att veta att Geomatikk visserligen har ett stort antal av Sveriges största nätägare anslutna, men att det finns nätägare som inte är Geomatikkanslutna som entreprenören inte får glömma.

– Det innebär att man även måste ha koll på övriga nätägares svar på mail och i Ledningskollen, det kan dyka upp information från nätägare som inte är anslutna till oss och därmed inte syns i appen, konstaterar Per Magnusson.

För att under hela processen ha ansvarsfrågan så klar som möjligt finns en rad funktioner där användaren uppmanas att godkänna villkor respektive kvittera mottagen information.

Om en avgrävning trots allt inträffar har appen även en funktion för att rapportera detta.

– Vi arbetar hela tiden med att utveckla applikationen, berättar Per Magnusson och tillägger att kontakter med användarna då är mycket betydelsefulla.

– Jag är helt säker på att vi med tiden helt kommer att ersätta käppar och sprej med digitala hjälpmedel. Till exempel går det inte i dagsläget att mata in informationen från appen i maskinstyrningen, men på sikt vill vi kunna erbjuda den typen av tjänster.

Text:

GeoDig

App för mobiltelefon och dator som visar aktuell information om resultatet av
Ledningskollens ledningsanvisning. Lanserades av Geomatikk i juni och har hittills laddats ner över 3000 gånger.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer