maskinentreprenoren logo

Branschnytt

GRK bygger om E4:an till lokalväg

En 12 kilometer lång sträcka av gamla E4:an genom Sundsvall ska byggas om till lokalväg med en parallell gång- och cykelväg. Uppdraget ska utföras av GRK Infra AB.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article GRK Infra har på kort tid tagit hem tre nya kontrakt i norra Sverige med ett sammanlagt värde på närmare en halv miljard. Foto: GRK Infra AB

Med ombyggnationen av vägen vill beställaren förbättra tillgängligheten på väg 562 (gamla E4:an) med nya cirkulationsplatser och direktutfarter. Även omfattande VA-arbeten ingår samt en förbättring av vägens avvattning. Tillgängligheten till busshållplatser förbättras också och nya busshållplatser kommer att byggas. Efter ombyggnationen blir det smidigare att välja cykel som färdsätt och trafiksäkerheten ökar för fotgängare och cyklister. Projektet ska också knyta ihop orten Nolby med Sundsvall.

Inom projektets spårbyggnad ska det gamla industrispåret från Rosenborgskaj till Kubal rivas, linjeinriktningen flyttas och ett nytt spår byggas. Det nya spåret kommer att passera väg 562 under en ny vägbro som skall byggas i projektet.

Kontraktet är värt över 300 miljoner och ska vara färdigställt i oktober 2024. Arbetet inleds under våren.

Projektet i Sundsvall är det tredje stora kontraktet på ett par månader för GRK Infra AB. I mitten av januari stod det klart att bolaget tilldelats förbättring av väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas samt byggande av en ny kontrollplats i Sävar nära Umeå, till ett totalt värde på drygt 160 miljoner.

– Vi siktar på betydande omsättningstillväxt under de kommande åren och det känns bra att inleda året med en stark orderbok, konstaterar Mika Mäenpää, vd på GRK Infra AB.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer