maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Grönt ljus för ett av Uppsalas största projekt

I somras överklagades detaljplanen för...

Lästid

0 min
Dela

I somras överklagades detaljplanen för den nya Tullgarnsbron över Fyrisån i centrala Uppsala. Nu Mark- och miljödomstolen avslagit överklagan och projektet får därmed grönt ljus.Tullgarnsbron är en viktig del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala och är ett av de största projekten i Uppsala.Kommunen beslutade att bygga Tullgarnsbron redan 2010 och planeringen för bron har pågått under flera år. Arbetet börjar nu närma sig byggstart.Den nya bron ska rymma gång-, cykel- och biltrafik och förväntas lösa en del av trängsel- och miljöproblematiken. Bron kommer även bli en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar.De förberedande arbetena med gatuarbeten i korsningen av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden har redan börjat och det som händer där är att man lägger om vatten- och avloppsledningar. På västra sidan av bron ska en stor om- och nyanläggning av väg göras.Tullgarnsbrons brodel kommer att kunna starta först när de förberedande markarbeten är färdiga. Målet är att bron ska vara klart för trafik 2021/2022.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy