maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Grönt ljus för ett av Uppsalas största projekt

I somras överklagades detaljplanen för...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

I somras överklagades detaljplanen för den nya Tullgarnsbron över Fyrisån i centrala Uppsala. Nu Mark- och miljödomstolen avslagit överklagan och projektet får därmed grönt ljus.Tullgarnsbron är en viktig del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala och är ett av de största projekten i Uppsala.Kommunen beslutade att bygga Tullgarnsbron redan 2010 och planeringen för bron har pågått under flera år. Arbetet börjar nu närma sig byggstart.Den nya bron ska rymma gång-, cykel- och biltrafik och förväntas lösa en del av trängsel- och miljöproblematiken. Bron kommer även bli en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar.De förberedande arbetena med gatuarbeten i korsningen av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden har redan börjat och det som händer där är att man lägger om vatten- och avloppsledningar. På västra sidan av bron ska en stor om- och nyanläggning av väg göras.Tullgarnsbrons brodel kommer att kunna starta först när de förberedande markarbeten är färdiga. Målet är att bron ska vara klart för trafik 2021/2022.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer