maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Gruvan i Pajala får börja - där det först började

Mark- och miljödomstolen har beviljat Kaunis Iron ett nytt utökat miljötillstånd. Domen gör det möjligt för Kaunis Iron att starta två nya dagbrott, Sahavaara och Palotieva. Sahavaara var där man en gång först började prospektera historiskt. Järnhalten i området beräknas vara högre här än vid tidigare fyndighet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Det här tryggar gruvverksamheten framåt och möjliggör att vi kan bygga långsiktigt för även kommande generationer med prospektering av ytterligare nya fyndigheter, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand/Kaunis Iron/Press

– Det här tryggar gruvverksamheten framåt och möjliggör att vi kan bygga långsiktigt för även kommande generationer med prospektering av ytterligare nya fyndigheter, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år.

Domstolsbeslutet gör det möjligt att fortsätta investera och säkrar, enligt Kaunis Iron, över 500 arbetstillfällen i Pajala. Det utökade tillstånden betyder dock inga stora jätteinveseteringar i närtid. Det handlar nu mest om att få till de industriella anläggningarna som krävs för fortsatt verksamhet, vilket betyder viss utökad byggverksamhet.

Domstolen kommenterar:

- Målet har varit mycket komplicerat och materialet ovanligt omfattande. Det har varit en utmaning för parterna och domstolen att hantera det. Domstolen har efter genomgången av allt material kommit fram till att ansökningshandlingarna och det som redovisats vid huvudförhandlingen och i skriftväxlingen är tillräckligt för att pröva ansökan i sak. Kaunis Iron AB har utifrån det visat att verksamheten kan tillåtas, men domstolen bedömer att det krävs omfattande och stränga villkor för att göra det, säger rättens ordförande, rådmannen Emma Önneby.

Northland Resources AB (NRAB) beviljades år 2010 tillstånd av Finsk-svenska gränsälvskommissionen till gruvverksamheten i Tapuli enligt den då gällande gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Efter NRAB:s konkurs övertogs verksamheten av Kaunis Iron AB.

Naturvårdsverket ansökte år 2018 om att tillståndet skulle återkallas. I januari 2022 meddelade mark- och miljödomstolen dom i det målet och återkallade det gällande tillståndet delvis, på så sätt att den årliga produktionen av malm begränsades. Domen överklagades till Mark- och miljööver­domstolen som den 14 september 2022 meddelade beslut om att inte ge prövningstillstånd. Beslutet överklagades till Högsta domstolen och handläggning pågår alltjämt där.

Kaunis Iron AB inkom under år 2019 med en ny ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara, vilken nu har bifallits av mark- och miljödomstolen i första instans. Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas inom tre veckor från 1 december 2022 till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer