maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Gupp i vägen när Svevia ökar

Svevia behåller sin starka marknadsandel...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Svevia behåller sin starka marknadsandel hos Trafikverket. Orderingången ökade med 25 procent och uppgick till 3 166 miljoner kronor (2 529) för det första kvartalet. Orderstocken ökade med tio procent till 9 286 miljoner kronor (8 407).Men rörelseresultatet uppgick till -49 miljoner kronor (5) en försämring i huvudsak beroende på ytterligare nedskrivningar i tidigare omnämnda anläggningsprojekt i Stockholmsområdet. Projekten avslutas under andra kvartalet.– Årets första kvartal har som alltid karaktäriserats av ett stort anbudslämnande inom divisionerna Drift och Beläggning. Vi har lyckats väl och Svevia behåller sin starka marknadsandel i Trafikverkets upphandlingar och vår orderstock är historiskt hög, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.Införlivningen av division Beläggnings förvärv av strategiska bergtäkter pågår enligt plan. Med ett nyinvesterat asfaltverk på plats under våren kommer Svevia att vara representerat i hela värdekedjan även i södra Sverige.– Svevia dras fortsatt med utmaningar i några större anläggningsprojekt i Stockholmsregionen vilket tynger resultatet i första kvartalet. Dessa projekt avslutas i stort under andra kvartalet. Sammantaget ser jag positivt på vår förmåga att fortsätta växa med lönsamhet framöver, avslutar Anders Gustafsson.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer