maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Hårt byggtryck i hela Europa

2018 ökade det europeiska byggandet,...

Lästid

0 min
Dela

2018 ökade det europeiska byggandet, men utvecklingen varierade mellan länderna. Framför allt ökade Östeuropa medan byggaktiviteten i primärt de nordiska länderna dämpades efter flera år med stark tillväxt. Framöver är det främst anläggning som utvecklas positivt medan bostäder och lokaler utvecklas svagare, allt enligt anlalysföretaget Euroconstruct.De europeiska bygginvesteringarna steg med 3,1 procent förra året, vilket är lite bättre än Euroconstruct räknade med för ett halvår sedan. De europeiska investeringarna i till exempel nya bostäder har de senaste åren ökat kraftigt men det ser ut som om tillväxten mattas av.– Byggandet av bostäder ökade förra året med 5 procent medan årets uppgång ser ut att bli betydligt mer blygsam. Det bör dock påpekas att utvecklingen nu kommer från en högre nivå och tillväxten trappas stegvis ned för att enbart nå 0,3 procent under 2021. Den starkaste utvecklingen under 2019 och 2020 förväntas inom anläggningssektorn med en genomsnittlig årlig uppgång på nära 5 procent, säger Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret.– Vad det gäller den svenska marknaden så är den kraftiga rekyl vi ser i bostadsbyggandet oroväckande. Byggtakten är långt under de nivåer Boverket talar om som nödvändiga för att tillfredsställa det långsiktiga behovet, menar Mattias Pettersson, senior analytiker på Prognoscentret.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer