maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Hårt byggtryck och brist på arbetskraft

Konjunkturinstitutets Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i juli, från 106,6 till 107,1. Företagens syn på orderstockarnas storlek i nuläget stärktes ytterligare och förklarar det jämförelsevis starka stämningsläget. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet steg med 7,2 enheter medan indikatorn för husbyggarna förblev oförändrad.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fortsatt högt tryck i byggbranschen, men allt svårare att hitta rätt kompetens. Foto: Ryno Quantz

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt har sjunkit sedan föregående konjunkturbarometer och pekar på ett närmast oförändrat byggande de kommande tre månaderna. Företagen uppger i större utsträckning än i juni att orderstocken har ökat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock föll dock tillbaka och är mer negativa än normalt.

Även i juli svarar rekordmånga företag att anbudspriserna har ökat. Förväntningarna på anbudspriserna för de kommande tre månaderna är fortfarande höga även om de inte är fullt så höga som förra månaden.

Antalet anställda uppges ha minskat något de senaste tre månaderna och byggföretagen förväntar sig en i det närmaste oförändrad personalstyrka de kommande tre månaderna vilket är i nivå med det normala (flera har svårt att rekrytera). Det är fortfarande fyra av tio företag som svarar att brist på material och/eller utrustning är en begränsande faktor i byggandet. Företagen är betydligt mer pessimistiska än i april gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, i synnerhet husbyggarnas framtidsutsikter har i juli utvecklats negativt.

Det är fortsatt brist på personal. Inom bygg- och anläggningsverksamhet ökade bristen åter och det är nu nästan tre av tio företag som svarar de att har brist på personal.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer