maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Heidelberg Materials redo att lämna in ansökan för 30 år

Heidelberg Materials, tidigare Cementa, ska ansöka om ett längre tillstånd, 30 år, att bryta kalksten på Gotland. Ansökan färdigställs just nu och lämnas inom kort in till mark- och miljödomstolen. Samtidigt kör Volvo CE ett projekt i Site för att kunna gå över med elektriska och delvis autonoma maskiner.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Slitefabriken tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och verksamheten bedrivs för närvarande inom ramen för ett fyraårigt täkttillstånd som löper ut den 31 december 2026. Foto: Pressbild/Heidelberg Materials

Det är den så kallade vattenfrågan på Gotland som engagerar och är mycket högt prioriterad av både boende och Heidelberg Materials. Heidelberg Materials behöver därför kommunicera de planerade åtgärder som kommer ingå i den färdiga ansökan.

Heidelberg Materials bryter idag kalksten i File hajdar-täkten och i Västra brottet i området kring Slite på norra Gotland. I ansökan kommer det att presenteras en rad åtgärder som syftar till att förbättra vattensituationen i området, rapporterar bolaget.

– Arbetet med ansökan för täkttillståndet har varit omfattande, och många gedigna utredningar ligger till grund för de slutsatser och förslag till lösningar vi presenterar. Nu när vi är på sluttampen känns det bra och viktigt att kunna säga att vattenfrågan är belyst från alla tänkbara vinklar, och att vi är trygga när vi säger att vattenfrågan kommer lösas, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef, Heidelberg Materials i Slite.

Det handlar om följande åtgärder:

Säkerställa tillgången till vatten för människor och natur.

Öka den lokala och regionala dricksvattentillgången.

Återföra grundvatten till berggrunden.

Minska inflödet av grundvatten till täkten genom ridåinjektering.

Ökad lagringskapacitet, tillsammans med vattenrening och återförande av grundvatten till berggrunden, medför att områdets kraftiga årstidsvariationer i vattentillgång jämnas ut. Sedan 2021 har både reningsprocess och återförande till berggrunden testats med goda resultat för både genomförande och vattenkvalitet, menar Heidelberg Materials.

Slitefabriken tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och verksamheten bedrivs för närvarande inom ramen för ett fyraårigt täkttillstånd som löper ut den 31 december 2026.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer