maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Historiskt högt bostadsbyggande bakom oss

Under 2018 uppgick de påbörjade...

Text: Micael

2019-05-13

Lästid

0 min
Dela

Under 2018 uppgick de påbörjade nybyggnadsinvesteringarna i småhus och flerbostadshus till drygt 93 miljarder kronor. Även om det var en minskning jämfört med 2017 innebar det en extremt hög investeringsnivå. Det visar en historisk tillbakablick över de senaste 30 åren som analysföretaget Industrifakta har gjort.Industrifakta har jämfört nybyggnadsinvesteringarna i småhus och flerbostadshus mätt i fasta priser under perioden 1988-2018. Resultatet visar att 2016 och 2017 toppar listan över de år med störst nybyggnadsinvesteringar, följt av 1990 och 1989. På femte plats kommer emellertid 2018, vilket innebär att alla de tre senaste åren finns på topp 5-listan över år med högst bostadsbyggande under de senaste 30 åren.Studerar man endast nybyggandet av småhus var investeringarna högst under 1989 och 1990. Däremot toppar alla de tre senaste åren 2016-2018 listan över nybyggnadsinvesteringar i flerbostadshus.– Flera faktorer kan förklara utfallet, menar Jens Linderoth, analysansvarig. Det har dels en konjunkturell förklaring där kombinationen av god tillväxt och ett lågt ränteläge har stärkt de ekonomiska incitamenten för denna typ av investeringar och dels ett uppdämt bostadsbehov. Samtidigt är produktionskostnaden per lägenhet högre idag, detta även när investeringarna tidigare år har räknats upp till 2018 års prisnivå för att vara jämförbara, avslutar Jens.I takt med att bostadsinvesteringarna nu går ner ökar dock anläggningsjobben igen. Även industrins investeringar i byggprojekt ökar. Det visar statistik från Sverige Bygger.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy