maskinentreprenoren logo

Hög risk för oskäliga arbetsvillkor i byggbranschen

Upphandlande organisationer kan bidra till schysst konkurrens i bygg och anläggningsbranschen genom att ställa krav på skäliga arbetsvillkor i upphandling. Det anser Upphandlingsmyndigheten som nu tagit fram underlag för att hjälpa beställare att göra rätt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Enligt Upphandlingsmyndigheten finns det risker med oskäliga arbetsvillkor i svensk byggbransch. Foto: Ryno Quantz

I dialog med arbetsmarknadens parter har Upphandlnigsmyndigheten genomfört riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av bygg-, väg- och banarbeten. Riskbedömningarna visar på hög risk för oskäliga arbetsvillkor, anser man, och publicerar därför nu riskbedömningarna och även arbetsrättsliga villkor enligt Byggavtalet och Väg- och banavtalet.

Upphandlande organisationer är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Sådana villkor ska ställas om det är behövligt. Med det avses att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Varje upphandlande organisation ska i samband med en upphandling då göra en så kallad behövlighetsbedömning. Bedömningen bör utgå ifrån ett helhetsperspektiv och baseras på uppgifter om risker för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella branschen. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika områden. Nu senast bygg- och anläggningsbranschen.

Upphandlingsmyndigheten gör alltså bedömningen att det är hög risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av byggarbeten såväl som upphandling av byggande, drift, underhåll och reparationer av vägar, gator, järnvägar och tunnelbanor.

Upphandlingsmyndigheten publicerar också arbetsrättsliga villkor som kan användas för att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet vid upphandling inom bygg och anläggning. Nivåerna för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Byggavtalet mellan Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) och Byggföretagen och Väg- och banavtalet mellan Seko och Byggföretagen.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer