maskinentreprenoren logo

Branschnytt

”Hög tid att vinterväghållning prioriteras och värderas”

Driftområdena är för stora vilket...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Driftområdena är för stora vilket gör att det bara är fåtal större entreprenadföretag som klarar av att lägga anbud. Få företag vågar och kan stå med resurser som de inte vet om det kommer få betalt för, skriver Sveriges Åkeriföretag Norr i en debattartikel om vinterväghållning. Vinterväghållning är en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Det är hög tid att arbetet prioriteras och värderas annars finns risken att ingen tar på sig dessa uppdrag, menar Carina Ahlfeldt, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Norr, Kent Ernerstedt, ordförande, Sveriges Åkeriföretag Norr, och Stefan Sjögren, styrelseledamot Sveriges Åkeriföretag Norr i en nyligen publicerad debattartikel.De ser flera problem med både drift och upphandling av vinterväghållningen på de svenska vägarna i dagsläget. Ett av de största problemen är att driftområdena är för stora, vilket gör att det bara är fåtal större entreprenadföretag som klarar av att lägga anbud. ”Få företag vågar och kan stå med resurser som de inte vet om det kommer få betalt för”, skriver Sveriges Åkeriföretag i debattartikeln.  Vissa vintrar kräver lite plogning och halkbekämpning, andra vintrar ser helt annorlunda ut, och kräver väldigt mycket plogning och halkbekämpning.De menar också att leden från beställare till utförare är för många.”Alla led kräver ersättning vilket gör att det inte blir många kronor över till utföraren. Detta har lett till att färre är villiga att ta på sig ett ploguppdrag. Som åkeriföretag förväntas du ständigt stå beredd att rycka ut vilket gör att du inte kan ta på dig andra uppdrag samtidigt som ekonomin inte går runt med den låga grund- och jourersättning som utgår”, skriver de.En rad förbättringsåtgärder lyfts fram:Sluta upphandla efter principen lägsta anbud vinner. Lägsta pris kommer alltid att bekostas av något annat, ofta förarnas arbetsmiljö. Företag som jobbar med miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö, exempelvis genom Fair Transport, måste värderas högre för att vi ska nå en hållbar transportsektor.Bryt ut vinterväghållningen och upphandla dessa akuta åtgärder separat i driftområdena.Upphandla direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler. En närmare dialog mellan beställare och utförare har flera fördelar.Grund- och jourersättning måste höjas för att skapa goda förutsättningar för åkerierna att kunna investera samt skapa drägliga förhållande för de som binder sig att utföra uppdragen.Chaufförsyrkets status behöver höjas. Sverige behöver 50 000 nya yrkesförare inom en 10-årsperiod. Att klaga på det arbete som de utför bidrar inte till att fler söker sig hit. 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer