maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Höga dieselpriset skakar många entreprenörer

Första januari höjdes reduktionsplikten igen. Det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel är i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel. Men skatten på biodrivmedel är lika hög som för fossilt bränsle. Och nu knäar många maskinentreprenörer.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Det här är ju ett segt släkte som inte kastar in handduken i första taget. Men helt klart finns det ju risker här, vissa kanske tvingas ta smällen med privatekonomin. Men det är lika illa för stora som för små entreprenörer egentligen, för det finns de som kanske ska sitta i ett år på avtal som inte kan höjas, säger Dick Örn, vd på Bellman Group. Foto: Bellman Group

Branschorganisationen Drivkraft Sverige försöker få beslutsfattarna att inse att det är orimligt med lika hög skatt på biodrivmedel som för fossilt bränsle. Kostnaderna för näringslivet skenar, och landets maskinentreprenörer har inte hunnit kompensera för prishöjningarna sig utan tar nu kostnaderna ur egen ficka. Enligt Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO överväger förtag att ställa maskiner och tacka nej till jobb i dagsläget. Redan nu finns det också kontrakt med krav på HVO som strukits och omförhandlats för att köras på diesel istället. 60 procent av entreprenörerna hade i slutet på året inte lyckats höja priserna. Vissa avtal räknar man med att kunna höja eller förhandla om nu första kvartalet 2022.

Bellmans som förmedlar grävmaskiner och lastbilar via 205 underentreprenörer samt med en egen verksamhet på cirka 50 maskiner, ser stora bekymmer framför sig.

- Den ökningen vi har sett nu på diesel är ju stå stor att vi skulle behöva höja våra priser kanske med 10 procent på lastbilar och möjligen 20 procent på entreprenad. Men vi sitter i avtal, och några går att justera första kvartalet 2022, andra inte. Det här är en lågmarginalbransch, och de här marginalerna finns inte, säger Dick Örn, vd på Bellmans.

Enligt MEKO-rapporten finns det maskinentreprenörer som redan har tackat nej till jobb på grund av högre dieselpriser. Frågan är dom det finns en risk att vissa tvingas stänga ner sin verksamhet.

- Det här är ju ett segt släkte som inte kastar in handduken i första taget. Men helt klart finns det ju risker här, vissa kanske tvingas ta smällen med privatekonomin. Men det är lika illa för stora som för små entreprenörer egentligen, för det finns de som kanske ska sitta i ett år på avtal som inte kan höjas, säger Dick Örn.

De maskinentreprenörer som tidningen har talat med ser hur som helst ändå en bekymmersam tid, även om det skulle gå att höja priser längre fram. Kostnaderna kommer att flyttas fram och här finns en risk att infrastruktur och bostäder blir så pass mycket dyrare att inflationen tar fart. Även företagsrådgivare inom ME har de senaste veckorna fått många samtal som handlar om dieselpriset och vill veta vad ME kan göra åt det hela. Mer information om dieselpriserna kommer ME samla på sin hemsida kommande veckor.

Dick Örn är precis som Drivkraft Sverige både förvånad och skeptiskt till att politikerna inte lyckas sänka skatterna på biodrivmedel.

¬- Det är ju orimligt med samma skatt som på fossilt. Det verkar faktiskt som dom inte alls förstår vad dom gör och vilka konsekvenser det här får för branschen och i förlängningen hela samhället. Den skatten ska ju sänkas, säger Örn.

Den 1 januari 2022 höjdes reduktionen till 30,5 procent för diesel. Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Reduktionspliktens utformning innebär årliga stegvisa höjningar till år 2030, då reduktionsplikten för diesel ska landa på 66 procent.

Men Drivkraft Sverige anser att det finns hinder som behöver röjas:

1. Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel. Enligt Energiskattedirektivet, ETD ska hållbara biodrivmedel betala skatt som den produkt som den ersätter. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska få fördel framför fossila och det är något som Drivkraft Sverige försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD.

2. I somras presenterades EU:s klimatpaket Fit For -55 som styr mot 55 procent reduktion till 2030, men tyvärr får grödebaserade biodrivmedel bara räknas med i begränsad omfattning in i måluppfyllelsen, vilket Drivkraft Sverige anser är bekymmersamt.

3. I dag är biodrivmedel dessutom dyrare än fossila drivmedel. En anledning är en ökad efterfrågan även globalt då allt fler länder skärper sina klimatmål. Därför behövs långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel så att investeringar och produktion kan öka.

4. Drivkraft Sverige ser också att förståelsen och kunskapen behöver breddas om den nytta hållbara biodrivmedel bidrar med. En stor fördel med biodrivmedel är att det kan tankas i befintliga fordon och infrastruktur redan i dag.

Drivkraft Sverige har också svarat Finansdepartementet på remiss om sänkt energiskatt på bensin och diesel. Förslaget innebär att energiskatten på bensin och diesel sänks så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter inklusive mervärdesskatt. Detta ska uppnås genom att energiskatten på bensin och diesel sänks med 40 öre per liter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Drivkraft Sverige anser att beskattning bör baseras på energiinnehåll och hänsyn bör tas till produkternas klimatnytta. En lägre energiskattenivå kan stärka konkurrenskraften och samtidigt öka miljönyttan.

Drivkraft Sverige betonar också vikten av att förnybara bränslen ges goda förutsättningar att konkurrera med fossila bränslen, så att andelen förnybara bränslen successivt kan öka. De styrmedel som syftar till att främja en sådan utveckling måste vara stabila och långsiktiga, inte minst för att producenter av biodrivmedel ska kunna fatta nödvändiga beslut om investeringar.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer