maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Höga räntor och hög inflation stoppar byggkonjunturen

Bostadsmarknaden har stagnerat – både småhus­tillverkare och byggföretag märker av en tvärnit i efterfrågan. Räntehöjningarna antas vara boven i dramat. Vilket kan stämma.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Bostadsbyggandet har inte varit så här lågt på ett decennium. Under samma period har befolkningen växt med en miljon människor. Antalet byggstarter och behovet av fler bostäder går inte ihop, säger Catharina Elmsäter-Svärd som är vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

En jämn flod av konjunkturrapporter har kommit ut under april och flera lägger fokus på byggbranschen som nu är under hård press. Men studerar man siffrorna lite närmare så är det nästan uteslutande företag verksamma med bostadsbyggande som har riktigt stora problem. Anläggningsbyggandet tuffar på – även om det är i motvind. Studerar man Byggfaktas siffror som är fakta just nu, så har även anläggning tappat de senaste månaderna.

Trenden i byggekonomin går också att se tydligt i konkursstatistiken från UC. I byggindustrin ökade konkurserna med 14 procent i mars månad och andelen nystartade aktiebolag i branschen var i början av 2023 det lägsta antalet på 10 år.

– Byggindustrin är en av flera branscher som det senaste halvåret drabbats av en ökad andel konkurser och minskat antal nystartade aktiebolag. Vissa segment inom byggindustrin är mer drabbade än andra, såsom husbyggande. Verksamheter inom byggsektorn är ofta energiintensiva och branschen är procentuellt sett mer drabbade av bedrägerier än andra, vilket är faktorer som bidrar till utsattheten för att gå i konkurs, säger Johanna Blomé som är ekonom på UC.

Konjunkturinstitutets Konfidensindikator i bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i mars. De två ingående sektorerna, husbyggare och anläggningsbyggare, har utvecklats i olika riktning, visar det sig. Husbyggarnas indikator sjönk medan anläggningsbyggarnas indikator stärktes. Konfidensindikatorn mäter vad företagen själva tror om framtiden.

Och andelen byggföretag som uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna är mycket stor. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande är fortsatt mycket pessimistiska. Byggbolagen rapporterar att orderstocken har minskat, och det i betydligt större utsträckning än normalt. Förväntningarna på utvecklingen är fortsatt pessimistisk.

Byggbolagen uppger till Konjunkturinstitutet att antalet anställda har minskat. De negativa signalerna kommer dock endast från husbyggarna, medan anläggningsbyggarna rapporterar om en ökning av antalet anställda de tre senaste månaderna. 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen räknar dock med att svensk ekonomi vänder upp nästa år när Riksbanken sänker styrräntan och hushållskonsumtionen kommer i gång. Prognosmakarna på Byggföretagen räknar med att inflationen faller tillbaka till 2 procent nästa år. För byggindustrin kommer då också lokal- och anläggningsinvesteringarnas uppgång dämpa effekterna från nedgången inom bostadssektorn.

Sammantaget kommer nybyggnadsinvesteringarna att minska kraftigt i år, menar Byggföretagen (-42%) och fortsätter att falla under 2024. Men återhämtningen ska då vara i gång.

– Bostadsbyggandet har inte varit så här lågt på ett decennium. Under samma period har befolkningen växt med en miljon människor. Antalet byggstarter och behovet av fler bostäder går inte ihop, säger Catharina Elmsäter-Svärd som är vd på Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är stigande räntor huvudförklaringen till byggbromsen. Byggföretagen prognosticerar också att Riksbanken höjer styrräntan till fyra procent. Men 2024 gissar Byggföretagen att räntan är färdighöjd, och redo att sänkas.

– Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det bistra läget påverkar även sysselsättningen i byggindustrin. Antalet sysselsatta bedöms minska med 21 000 personer mellan 2022 och 2024. 

– Våra medlemsföretag är måna om att långsiktigt behålla sin personal. Därför väntar vi på fler reformer från regeringen. Byggföretagen vill bland annat att satsningen på bransch-skolor förlängs, att ROT-avdraget höjs till femtio procent av arbetskostnaden - upp till 75 000 kronor - och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att hålla uppe efterfrågan i nyproduktion, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggentreprenörers kostnader ökar också. Enligt SCB är vårens kostnadsökningar de största i årstakt sedan 1974.

– Det är ett bistert läge i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen. 

Text: Micael Appelgren

Inflationen

Riksbankens mål är att inflationen ska vara två procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräknar inflationen. I dagsläget är inflationen drygt nio procent.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer