maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Höghastighetsbanorna dyrare än beräknat

Att bygga nya stambanor för...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-08-31

Lästid

0 min
Dela

Att bygga nya stambanor för höghastighetståg kommer att bli dyrare än man beräknat. Det visar en ny delrapport som Trafikverket redovisar idag.De 205 miljarderna som man hittills beräknat att höghastighetsbanorna kommer kosta kommer troligen inte att räcka. Stora och omfattande förändringar av systemet kommer krävas om man ska kunna hålla sig inom kostnadsramarna. Bland annat konstateras att stadspassagerna är mer kostnadsdrivande än vad som tidigare förutsatts.Antagen anpassning av lagstiftning kopplat till masshantering och kravställning på fordon har i dagsläget inte kommit till stånd. Om detta inte kan lösas kommer det att innebära att kostnaderna kommer att öka ytterligare jämfört med vad som tidigare kalkylerats, konstaterar Trafikverket vidare.Nuvarande systemutformning som Sverigeförhandlingen tagit fram behöver ses över och omprövas avseende både antal stationer och stationslägen, menar Trafikverket och bedömer att större förändringar av systemutformningen är en avgörande faktor för att nå den angivna investeringsramen men även de övriga kostnadspåverkande faktorer som teknisk standard, produktionsteknik och planeringsförutsättningar behöver genomlysas.Trafikverket ska slutredovisa sin utredning till regeringen i februari nästa år.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy