maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Högkonjunkturen i branschen tar paus till 2025

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO har landat på sin lägsta nivå sedan starten 2015. Men nedgången är från höga nivåer och visar inte på någon kris.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article ME har krävt att regeringen satsar på underhåll. Detta har hörsammats och Trafikverket har nu lämnat över en plan till regeringen där underhållet av befintlig infrastruktur ska öka de kommande åren. Kanske inte dock redan i år. Foto: Micael Appelgren

Maskinentreprenörerna publicerar två gånger om året sin konjunkturrapport MEKO, en på sommaren och en på vintern. Den första kom 2015. Årets vinterrapport visar på det mest negativa stämningsläget i branschen hittills. De bakomliggande orsakerna är främst hög ränta till följd av inflationsbekämpningen, som leder minskad efterfrågan och ett högt kostnadsläge för både beställare och entreprenörer.

Bilden kan verka dyster, och bostadsbyggandet är på farligt låga nivåer som inte bara drabbar byggbranschen – utan såklart hela näringslivet. Men mitt i detta ökar anläggningsbyggandet och kan bli ett bränsle som gör att maskinentreprenörerna kan surfa igenom nedgången 2024 med begränsade skador. Maskinentreprenörerna (ME) tycker dock att det behövs mer från politiken just nu. Därför krävde ME i december 2023 i ett öppet brev till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att han skyndsamt agerar för att beta av infrastrukturskulden redan under 2024 genom att öka satsningarna på underhåll av infrastruktur.

– Det är dags att gasa när konjunkturen bromsar in så att dagens svagheter i underhållet av Sveriges infrastruktur inte blir ett hot mot landets framtida tillväxt, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson. Att investera i infrastruktur är därför att investera i framtiden.

Behovet av infrastruktur i Sverige är fortsatt stort, men privata beställare känner sig tvingade att räkna om sina kalkyler då kostnadsökningarna förändrat förutsättningarna. Detta gör att nödvändiga projekt de senaste månaderna har skjutits fram. I MEKO-rapporten framgår det att 45  procent av de tillfrågade medlemsföretagen har erfarenhet av uppskjutna projekt. Inte bara när det gäller bostäder, utan även när det gäller infrastrukturprojekt i alla former.

Totalt sett skulle konjunkturläget kunna sammanfattas som segt. Det går helt klart trögt och det går inte att se någon islossning runt krönet heller. Det maskinentreprenörer historiskt brukar lida av är att det är svårt att föra över de ökade kostnaderna på beställare. De maskinentreprenörer tidningen intervjuat gällande MEKO beskriver situationen just nu som att pressen kommer från två håll. Högre kostnader på ena axeln och lägre intäkter på den andra. Det ena eller andra måste släppa, så att säga.

MEKO-rapporten visar också att 25 procent av medlemsföretagen har tvingats genomlysa företaget och göra förändringar så som kostnadsbesparingar, personalneddragningar och skjuta upp investeringar. Detta märker även maskinleverantörerna.

– Det är ganska tyst nu, vi säljer inga maskiner, berättade en leverantör av mindre anläggningsmaskiner för tidningen i december. 

Men det värsta kan redan vara över. Dagarna efter det att MEKO publicerades levererade SCB statistik som visar att inflationen sjunker mer än vad expertisen räknat med. Byggmaterialpriserna har stabiliserats och det finns skäl att tro att priset på diesel stabiliseras till sommaren. Allt fler ekonomer bedömer att Riksbanken kan börja sänka räntan redan till sommaren.

Det finns också indikationer i MEKO som visar att maskinentreprenörernas bransch mer hamnat i ett normalläge än en lågkonjunktur. Och det har varit högkonjunktur länge i branschen. Det vis ser är snarare är att branschens kanske längsta högkonjunktur tagit paus.

– Det är svagare läge i MEKO än för ett år sedan, men vissa svarar att det mer är att betrakta som ett normalläge för säsongen just nu. Och anläggningsbyggandet ökar. Väg, VA och fiber går fortsatt bra. 60 procent av de tillfrågade anser att faktureringsläget är normalt, säger Jens Linderoth som är analytiker på Navet Analytics som har tagit fram MEKO-rapporten åt ME.

Det som talar för det är ett antal parametrar: beläggningen just nu är normal för säsongen, efterfrågan är låg, men inte värre än 2020. De personalneddragningar som görs gäller främst inhyrd personal just nu. 60 procent av företagen har lika många anställda som vid samma tidpunkt förra året. Det är lika många som säger att de ska dra ner på personal som säger att de behöver bli flera. Så bilden av lågkonjunkturen är inte synlig i MEKO. Det som är synligt är en tydlig nedgång från förra mätningen. Stämningsläget är lägre än tidigare i MEKO, men det beror sannolikt mest på en snabb och kraftig inbromsning från en hög nivå.

Text: Micael Appelgren

MEKO

Alla medlemsföretag i ME har möjlighet att delta i MEKO som genomförs två gånger per år. Dels finns en fast panel med 80 företag, som kontaktas via telefon, dels skickas en webbaserad enkät ut till alla övriga medlemsföretag. Undersökningen belyser hur medlemsföretagen upplever konjunkturläget, beläggningsgraden, orderstocken och annat som ligger till grund för beräkningen av Maskin-entreprenörernas MEKO-värden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer