maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Högskolor och Volvo CE satsar på fossilfria byggen

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Volvo Construction Equipment har tillsammans fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade. Lösningen kommer sannolikt att innebära processförändringar och en del av projektet är att undersöka hur detta kan realiseras. Det vill säga: nya arbetsätt.Transportsektorn står idag för en betydande del av Sveriges och världens växthusgasutsläpp. Infrastrukturbyggen, till exempel vägbyggen, använder traditionellt fossildrivna maskiner och redskap och har behov av elektrifiering av dessa. Just vägbyggen har den speciella omständigheten att elektrifiering inte bara behövs för själva vägbygget utan även i slutprodukten, vägen, då de fordon som kommer att trafikera den antas komma att vara eldrivna och behöva en laddningsinfrastruktur längs vägen. Det förefaller alltså finnas en potentiell synergi mellan ett behov av eltillförsel både under infrastrukturens byggtid och under drift av vägen.Det primära syftet med detta projekt är att skapa en grundläggande förståelse för vad som krävs, i form av maskiner och kringliggande supportsystem, så som laddinfrastruktur och anläggningsplaneringssystem, för att elektrifiera ett större infrastrukturprojekt.– I det här projektet samlar vi nyckelkompetenser inom systemmodellering från LTH och BTH för att se hur elektriska anläggningsmaskiner skulle fungera vid exempelvis ett bygge av ny motorväg. Vi bygger vidare på vår erfarenhet kring simuleringsdriven produktutveckling för att redan i planeringsfas se potential över livscykeln, berättar projektledare Tobias Larsson, professor på BTH.– Att elektrifiera arbetsmaskiner är en utmaning i sig men utan lösningar för nödvändiga kringliggande system når vi inte hållbarhetsmålen 2030. I detta projekt får vi chansen att generera maskinkoncept och utvärdera potentiellt nödvändiga processförändringar, men även utreda frågor kring framtida energibehov och energitillförsel till infrastrukturprojekt så som till exempel vägbyggen, säger Niklas Lindblom, advanced engineering chief project manager, Volvo Construction Equipment.– På LTH har vi arbetat med elektrifiering av fordon i nästan två decennier. Under de senaste åren använder vi kunskapen och kompetensen vi lärt oss från elektrifiering av vägtrafik med personbilar och lastbilar på andra applikationer, med ett annorlunda och utmanande elektriskt effektbehov. Detta projekt, som är inriktat på elektrifiering av stora anläggningar för infrastrukturbyggnad, är ett utmärkt exempel och passar väldigt bra i vår projektportfölj, säger Francisco Márquez-Fernández och Mats Alaküla från LTH.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer