maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Högsta antal byggkonkurser på tio år

Konkurserna i Sverige fortsätter att öka och antalet nystartade bolag sjunker. Bygg- och transportföretagen är de som drabbas hårdast när konjunkuren nu vänder ner. Det visar UC:s senaste konkursstatisitk.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Enligt UCs månadsstatistik har konkurserna under januari ökat med 150 procent inom transportsektorn, vilket innebär en dubblering av antalet konkurser i jämförelse med januari månad de senaste tio åren. Motsvarande siffra är 49 procent för byggföretag. Även detta motsvarar de högsta konkurserna under januari månad på 10 år. Foto: UC(pressbild

Under januari månad ökade konkurserna i Sverige totalt sett med 47 procent och antalet nystartade bolag minskade med 46 procent, i jämförelse med samma period i fjol. Konkurserna har ökat stadigt inom de flesta branscher under hela hösten. Den topp som noterades under december månad har under januari månad fortsatt att öka, konstaterar UC.

- Konkurserna har ökat stadigt hela hösten och antalet nystartade bolag har minskat. Vi var nog många som hoppades på att toppen skulle vara nådd i och med de rekordhöga antalet konkurser vi såg under december månad. Men den negativa spiralen med extremt hög osäkerhet, fortsatt hög inflation och ökade kostnader i form av både räntor och elpriser har dessvärre bara eskalerat ytterligare under den första delen på året. Konjunkturinstitutets konfidensindikator visar på det lägsta förtroendet bland svenska företag inom vissa branscher sedan 90-talskrisen, säger Johanna Blomé.

Enligt UCs månadsstatistik har konkurserna under januari ökat med 150 procent inom transportsektorn, vilket innebär en dubblering av antalet konkurser i jämförelse med januari månad de senaste tio åren. Motsvarande siffra är 49 procent för byggföretag. Även detta motsvarar de högsta konkurserna under januari månad på 10 år.

- Konkurserna under januari månad inom både transport och bygg är de högsta på tio år i jämförelse med motsvarande period. Under hela hösten har konkurser drabbat inte minst konsumentnära branscher, såsom handeln och hotell- och restaurang. Nu ser vi att de stora ökningarna sker inom branscher med nära koppling till industrin och stora långsiktiga investeringar. Till viss del beror detta troligtvis på en överetablering som skedde under pandemin då det gick bra för många byggföretag till följd av att exempelvis bostadsmarknaden blomstrade. Men att byggsektorn börjar sakta in är aldrig ett gott tecken, antalet lyftkranar i storstäderna brukar vara en avspegling av konjunkturen. Saknas optimism och framtidstro inleds färre byggprojekt. Transportsektorn är i sin tur som Sveriges pulsåder och nära förknippad med andra branscher. Sinar lagren och det inte finns material att frakta så minskar behovet av körningar, säger Johanna Blomé.

Text:

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer