maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Högsta miljöbonus för tunneldrivare i Barkarby

De tre arbetstunnlarna i Veddesta,...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

De tre arbetstunnlarna i Veddesta, Robothöjden och Landningsbanan vid Blå linjens tunnelbaneutbyggnad har alla fått högsta miljöbetyg och entreprenörerna kan se fram emot högsta möjliga miljöbonus. – Detta är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt! Hållbarhet är ett samarbete mellan oss som beställare och entreprenören. Alla måste vara med på banan, säger Susanna Wold, hållbarhetshandläggare för tunnelbanan till Barkarby, i ett pressmeddelande.Att tunnlarna nått toppbetyg trots hårda hållbarhetskrav tror hon beror på att hela kedjan från projektering och planering in i byggskedet har fungerat.– Entreprenörerna har tagit kraven på allvar, bemannat sina organisationer med hög kompetens, vilja och engagemang inom hållbarhet. Projekt- och byggledning från nya tunnelbanan omfamnar hållbarhetsfrågorna och identifierar att frågorna hör hemma i produktionen. Sist men inte minst är samverkan mellan entreprenörer, projekt- och byggledning, projektörer och hållbarhetsteam i Barkarby mycket god, säger Susanna Wold.Hon tror att projektet kommer kunna hålla samma höga miljökvalitet genom hela projektet.– Banan är snitslad. Det kommer säkert kurvor som vi inte räknat med, men med den kompetens och erfarenhetsbas som projektet har nu, ska vi nog klara oss igenom dem också, säger Susanna Wold.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer