maskinentreprenoren logo

Teknik

HVO och elmaskiner fick miljöpris

Skanskas exploateringsprojekt för industritomter i Skellefteå, Site East utsågs till vinnare i klassen: Årets infrastrukturprojekt vid årets Green Building Awards i Stockholm. Maskiner gick på HVO eller el.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article David Nordberg, projektchef, Skanska Sverige AB. Foto: Skanska

Site East fick priset för en offensiv hållbarhetsambition och många unika lösningar som inneburit att koldioxidutsläppen minskat med 75 procent. Skellefteå Site East har drivits av Skanska i samarbete med Skellefteå kommun i syfte att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå.

Allt arbete har utgått från en klimatkalkyl som ger en bild av projektets klimatpåverkan under byggskedet i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Här har stubbar setts som en resurs istället för avfall, vegetationsavtäckningen har återanvänts som byggmaterial, sand och grusig morän sorterats och återanvänts som kringfyllnadsmaterial, morän har använts som fyllning på tomter och berg som schaktats har krossats och återanvänts. Alla arbetsplatsfordon drivs av el eller HVO.

– Jag är glad och stolt över att vi tillsammans har lyckats genomföra Site East-projektet på ett så bra sätt att vi nu får denna utmärkelse. Alla involverade har arbetat hållbart och innovativt under hela resan, helt i enlighet med vår vision. Samarbete, vilja och kompetens har varit nycklarna till framgång, säger David Nordberg, projektchef, Skanska Sverige AB.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer