maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Hyfsat år för NCC 2023

− NCC når målet för vinst per aktie på 16 SEK efter ett bra 2023, trots en tudelad byggmarknad och inga fastighetsförsäljningar säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article NCC har klarat 2023 bra och gör en vinst som anses godkänd. Anläggningsjobben har gått bra. Foto: NCC/Pressbild

NCC lyckas nå högre rörelseresultat för helåret genom att det rullar på fint i affärsenheterna NCC Industry och ett starkt resultat i NCC Infrastructure. NCC har inte längre någon egen bostadsutveckling, vilket har gjort att man fått mindre stryk än andra under året som gick. JM som främt arbetar med bostadsutveckling åkte till exempel på en rejäl förlust för 2023.

Affärsområde Infrastructure har under 2023 fortsatt att utvecklas i

positiv riktning och förbättrar resultatet kvartal för kvartal, meddelar NCC. Affärsområdet har en god marknad, särskilt inom vattenrening och energiutbyggnad.

NCC tänker nu också framåt på ett tydligt sätt. I november meddelade NCC att man drar igång ett nytt affärsområde för stora och komplexa projekt kring den det som kallas den gröna industriella omvandlingen - NCC Green Industry. Där ska nu samlas specialistkompetens för att möta den efterfrågan som finns på byggprojekt för stora och mycket komplexa, nydanande initiativ. Även här handlar det i hög grad om fossilfria alternativ.

Text: Micael Appelgren

Helåret 2023

Orderingången uppgick till 16 159 (12 280) MSEK

Nettoomsättningen uppgick till 15 592 (16 018) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 358 (544) MSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till 354 (520) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 392 (407) MSEK

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer