maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Hyfsat för anläggning - ras för husbyggnad

Konjunkturinstitutets Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskar. Även om stämningsläget bland anläggningsbyggarna också minskade så är läget i branschen fortfarande bättre än normalt. Bland husbyggarna minskade indikatorn ytterligare och till skillnad från anläggningsbyggarna är stämningsläget svagare än normalt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fortfarande hyfsat tryck inom anläggning och lokalbyggande. Bostadsbyggande rasar dock rejält och påverkar byggbranschen negativt över hela fältet. Foto: ME

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 2,1 enheter i februari, från 96,6 till 94,5. Nedgången förklaras av svagare orderstocksomdömen. Företagens anställningsplaner är fortsatt pessimistiska.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Nettotalet för frågan börjar närma sig rekordlåga nivåer. Förväntningarna på byggandet de närmaste tre månaderna är fortsatt låga och i det närmaste oförändrade från föregående månad.

Byggföretagen rapporterar att orderstocken har minskat för tredje månaden i rad. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock föll ytterligare och är betydligt mer negativa än normalt. Drygt hälften av byggföretagen uppger otillräcklig efterfrågan som en av de faktorer som främst begränsar byggandet. Sett till delbranscher är andelen företag som uppger otillräcklig efterfrågan som en faktor betydligt högre bland husbyggarna än bland anläggningsbyggarna.

Antalet anställda uppges, i samma utsträckning som föregående månad, ha minskat de senaste tre månaderna. De negativa signalerna kommer från husbyggarna medan anläggningsbyggarna fortsatt rapporterar om en ungefär oförändrad personalstyrka.

Även om anbudspriserna uppges ha ökat de tre senaste månaderna är andelen företag som uppger att priserna har ökat något färre än föregående månad. På tre månaders sikt tror företagen fortsatt att anbudspriserna kommer att minska.

Här är intressant att också jämföra Konjunkturinstitutets siffror med Byggfakta. Där går det att se en nedgång med 12 procent den senaste månaden, men det är inte helt dött. Lokalbyggandet har gått upp lite. Och längre - ett år eller mer ser det ganska positivt ut. Projekteringar av kommande projekt ökar totalt med 18 procent.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer