maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Hyfsat självförtroende i byggsvängen

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet ökade i maj med 0,8 enheter till 100,4 och ligger liksom föregående månad mycket nära det historiska genomsnittet. Anläggningsbyggarna har vind i seglen, husbyggarna närmars sig stiltje.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Anläggarna ser allt mer positivt på byggkonjunkturen och räknar med att behöva anställa. Foto: ME

Bland husbyggarnas är stämningsläget svagare än normalt medan anläggningsbyggarnas konfidensindikator ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Omdömet om orderstocken ligger över det historiska genomsnittet, medan förväntningarna på antalet anställda ligger under det historiska genomsnittet.

Företagen i byggbranschen uppgav i mycket lägre utsträckning än i april att byggandet minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande har blivit mindre pessimistiska än i april, visar Konjunkturinstitutets enkät.

Byggföretagen uppgav i större utsträckning än i april att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna. Samtidigt uppgav företagen att de är mindre missnöjda än normalt med orderstockens storlek. I mars uppgav byggföretagen i mycket stor utsträckning att de förväntade sig en minskande orderstock de kommande tre månaderna, medan de i april förväntade sig ungefär oförändrad orderstock. I maj uppgav företagen att de i större utsträckning än normalt förväntar sig en ökad orderstock de kommande tre månaderna.

Byggföretagen rapporterar sammantaget att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna. Anställningsplanerna pekar fortsatt på en minskning bland husbyggarna, medan anläggningsbyggarna fortsatt förväntar sig att öka antalet anställda.

Drygt hälften av företagen uppger otillräcklig efterfrågan som en faktor som begränsar byggandet. Mer än en tredjedel av företagen uppger att brist på arbetskraft är en faktor som begränsar byggandet.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer