maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Hyrjätte kritiserar byggbranschens effektivitet

Ramirent har konstaterat att det...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Ramirent har konstaterat att det finns statistik som visar att byggbranschens effektiviseringstakt har minskat de senaste 25 åren i Sverige. Detta samtidigt som de flesta andra branscher har ökat sin effektivitet. Ett av skälen till byggbranschens negativa kurva tros vara branschens oförmåga att hänga med i digitaliseringen, men ett annat tros vara onödigt slöseri på miljöresurser, energi och arbetskraft, skriver Ramirent.– Byggbranschen har en lång väg kvar att gå när det gäller hållbarhetstänk. Man verkar inte ha förstått att det finns ett samband mellan resursslöseri och negativ klimatpåverkan. På Ramirent tror vi att en stor del av lösningen ligger i något så basalt som bättre och tidigare planering. Genom att låta en aktör få ta ett helhetsgrepp för etableringsansvaret och gå in tidigt i planeringen, långt innan första spaden sätts i marken, kan vi minska slöseriet väsentligt, säger Erik Bengtsson som är vd på Ramirent.Som en reaktion på resursslöseriet har Ramirent till exempel lanserat Den temporära fabriken, en satsning där Ramirent tar helhetsansvaret för sex av byggets tillfälliga funktionsområden; projektorganisation, logistik, säkerhet, maskiner, etableringar och projektcenter. Genom att ta ansvar för dessa delar av byggprocessen, som tidigare kanske ansvarats för av olika företag, kan Ramirent bättre planera allt från transport till materialanvändning – områden som ofta är miljöbovar på en byggarbetsplats. Förutom en lägre klimatpåverkan så innebär ökad effektivitet även en höjd projektmarginal på sista raden, menar Ramirent.Att Ramirent engagerar sig i detta tema hänger bland annat ihop med att branschen anser att det finns flera miljömässiga fördelar med att hyra maskiner och lämna tillbaka dessa till andra hyrarare när man som entreprenör är klar med sitt projekt.Enligt forskare skulle bättre planering i byggbranschen kunna göra stor skillnad. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet, menar till exempel att det går att reducera 80 procent av transporterna med smartare logistiklösningar.– Om vi kan ta bort åtta av tio lastbilar till och från ett bygge är det klart att det har stor positiv inverkan på miljö och klimat, och allt det tack vare bättre planering. Det leder inte bara till ökad effektivitet och hållbarhet – det ger även viktiga säkerhetsvinster, då nästan hälften av olyckorna på en byggarbetsplats sker vid materialhanteringen. Det här låter så självklart när man säger det, men det är långt ifrån självklart när man ser till hur det faktiskt går till på en svensk byggarbetsplats idag, fortsätter Erik Bengtsson.Ramirent ingår i Europas största uthyrningskoncern efter det att den franska jätten Loxam köpte företaget för 10 miljarder nyligen. Loxam har stort fokus på anläggningsmaskiner och det är troligt att detta fokus även kommer att öka när det gäller Ramirent.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer