maskinentreprenoren logo
Reportage

Maskinförmedling har en ljus framtid

I mer än 60 år har U-Schakt hjälpt Västmanlands fåmaskinsägare att få nya uppdrag, slå sig in på marknaden och minska den administrativa bördan. Det kommer man fortsätta med även när affärslandskapet i branschen förändras. – Vi ser väldigt ljust på framtiden, säger styrelseordförande Thomas Norell.

Foto: Ryno Quantz

Lästid

0 min
Dela

Ensam är inte alltid stark. Det är en av grundtankarna med U-Schakt, med bas i Västerås. Sedan 1955 har den ekonomiska föreningen hjälpt sina medlemmar med allt från administration till att öppna nya dörrar in på marknaden och minska ekonomiska risker för den enskilde företagaren. 

– Grundtanken är densamma idag som det var på 1950-talet när U-Schakt startades. Det tror jag inte kommer förändras i framtiden heller, säger Thomas Norell, styrelseordförande i föreningen och medlem sedan 22 år tillbaka. 

Anledningarna till att företagare söker sig till U-Schakt är lika många som antalet medlemmar, men för de flesta är minskad administrativ börda en starkt bidragande faktor till att gå med i föreningen. 

– För min del gick jag med i U-schakt för att bredda min verksamhet. Gemenskapen var också viktig för mig, säger Thomas Norell som driver flera företag inom trädgårdsanläggning, entreprenad och återvinning. 

U-Schakt har ramavtal med ett antal stora aktörer, som Mälarenergi och kommunen och upparbetade samarbeten med de stora byggbolagen som jobbar runt Mälaren. Det gör det enklare att komma in på marknaden och den enskilda företagaren behöver inte lägga tid på att hitta nya uppdrag, samtidigt som man sitter i sin maskin om dagarna och kör åt befintlig kund. 

– Dessutom slipper den enskilde företagaren ta den ekonomiska risken i en kund som inte betalar eller om beställaren skulle gå i konkurs. U-Schakt betalar medlemmen för utfört arbete och tar sedan fighten med beställaren om betalningen. Det slipper medlemmen göra själv, säger Daniel Dammbro, kvalitets- och miljöansvarig och en av föreningens tre anställda. 

– Vi hade ett sådant exempel från Odens konkurs exempelvis för ett antal år sedan. Då hade vi medlemmar som utfört arbete åt Oden och de fick ut sina pengar tack vare oss på U-Schakt. Vi fick ta den smällen alla tillsammans och fick något lägre återbäring det året, berättar Thomas Norell. 

U-Schakt

1955 bildades grunden till det som idag är U-Schakt. Fram till 1988 hette föreningen Västmanlands läns Schakt & Grävmaskinsförening. 

Verksamhetsidén bygger på åkeriernas lastbilscentraler där varje medlem betalar en procentsats av sin omsättning och får i gengäld uppdrag förmedlade genom föreningen, men också hjälp med fakturering, utbildning och annan administration. 

U-Schakt består i dag av 52 fullvärdiga medlemsföretag, två sökande på väg in, och två passiva medlemmar. Av medlemmarna är runt 80 procent enmansföretagare utan anställda och de större medlemsföretagen kan ha upp till 10–15 enheter. 

– Väldigt få medlemmar lämnar föreningen av andra orsaker än pensionering. Den medlem som varit med längst har varit med i över 50 år, berättar Thomas Norell. 

Återväxten är stabil, oftast tillkommer lika många som har slutat och både Thomas Norell och Daniel Dammbro är övertygad om att U-Schakt har en viktig funktion att fylla under många år framöver. 

– Inte minst om det blir lågkonjunktur och svårare att hitta jobb för den enskilda företagaren. Då tror jag att fler kommer söka sig till oss för att utöka sitt nätverk och för de vet att vi sitter på stora ramavtal, säger Daniel Dammbro. 

Han lyfter också fram vikten av medlemskap som en kvalitetsstämpel för seriösa, skötsamma och duktiga företagare. 

– Ytterligare en poäng är att våra storkunder slipper granska leverantörerna själva. Det har vi redan gjort åt dem.

En generell trend i branschen under senare år är att det blir fler stora företag som växer genom att köpa upp de mindre. Några sådana tendenser har inte U-Schakt märkt av i någon större utsträckning och det är inget som Thomas Norell räds över heller. 

– De flesta av våra medlemmar älskar det de gör. Jag tror de skulle ha svårt att sälja sitt företag. Dessutom kommer alltid de större företagen att behöva hjälp av en fåmaskinsägare som kan den lokala marknaden. De företag som kommer hit utifrån och gör jobb har sällan alla resurser de behöver med sig. Eller så händer något oförutsett – en maskin havererar – och de behöver snabbt få en ny maskin på plats. Då ligger det nära till hands att höra av sig till den lokala maskinförmedlingen som sitter på alla kontakter i området, säger han. 

Väldigt få medlemmar lämnar föreningen av andra orsaker än pensionering.

Ett medlemskap i U-Schakt börjar alltid med en prövoperiod, där föreningen och medlemmen får chans att känna på hur samarbetet funkar och i vissa fall upptäcker man att det av olika anledningar inte fungerar som det var tänkt och kan då avsluta i tid. Men i de flesta fall godtas de nya medlemmarna till fullvärdiga medlemmar och kan ta del av alla förmåner som medlemskapet ger. 

– Jag vill vara tydlig med att vi inte tar egna jobb, som en del andra maskinförmedlingar gör. Vi hyr ut maskiner med förare per timme till en fast prislista som alla medlemmar följer. Vi kommer aldrig börja konkurrera med våra medlemmar om jobben, säger Daniel Dammbro. 

– Det är det som gör oss starka. Vi ser varandra som kollegor och inte konkurrenter och går ofta in och hjälper varandra, både med resurser och utrustning, tillägger Thomas Norell. 

U-Schakt har även ett nära samarbete med transport- och maskinförarutbildningarna på Edströmska gymnasiet och hjälper till att få ut ungdomar på praktik och i jobb. 

– Det är viktigt att så ett frö redan där, att de får med sig att vi finns från början, menar Daniel Dammbro. 

Många medlemmar är lite äldre, snittåldern ligger runt 55 år men generationsskiften i företagen börjar märkas menar Daniel Dammbro. Nya entreprenörer som köper en egen maskin och börjar köra söker sig också ofta till U-Schakt för att slå sig in på marknaden – en av de medlemmar som är på väg in i föreningen i skrivande stund är helt nystartad och har inget kontaktnätverk i branschen - men är en duktig yrkesman och får hjälp av föreningen att ta sig in på marknaden. 

– Det är väldigt mycket man ska ha koll på som företagare i branschen idag. Vad gäller nu? Dispenser med YKB under pandemin fick vi många frågor om till exempel. Medlemmarna hinner inte hålla sig uppdaterade samtidigt som de sitter i sin maskin om dagarna och jobbar. Då är det skönt att vi finns som ett bollplank, menar Daniel Dammbro. 

– Små grejer som gör så mycket för medlemmarna, inflikar Thomas Norell. 

Det är ju inte lätt att komma in på marknaden som nystartad idag.

U-Schakts signum är duktiga förare. Ofta handplockas de till olika uppdrag av beställaren och många gånger värdesätts den lokala kännedomen högt.  

– Det har kommit företag utifrån genom åren med egna maskiner och försökt slå sig in på marknaden här men de har sällan lyckats. Det är fördel att anlita någon som har kontakter lokalt, som hittar i stan, som känner till reglerna för hur och var man får tippa massor, var man kan köpa ett extra lass grus eller snabbt byter en slang. Den kännedomen har inte de som kommer utifrån, fastslår Daniel Dammbro och Thomas Norell. 

Totalt förfogar U-Schakt över 178 enheter, 100 av dessa är grävmaskiner i olika storlekar. Resten är allt från lastbilar till teleskoptruckar. De flesta maskiner har full beläggning året runt. Kungsåra Entreprenad har varit medlemmar i U-Schakt i över 20 år och företagets ägare Isak Ahlqvist är även engagerad i styrelsen som ledamot sedan två år tillbaka. 

– Jag ser flera fördelar med att vara medlem i U-Schakt, framförallt när det gäller att knyta nya kontakter och tryggheten i att veta exakt när pengarna kommer in på kontot och inte själv varken behöva ta den ekonomiska risken eller diskussioner om obetalda fakturor med kunden, säger Isak Ahlqvist. 

Han har ett tiotal maskiner och lika många personer sysselsatta i företaget. 

Verksamheten är främst ledningsunderhåll, bostadsbyggande och infrastruktur till nya bostadsområden. 

– Jag sitter och kör grävmaskin varje dag och gillar inte att sitta med papper så för mig är det jätteskönt att U-Schakt kan sköta en del av den biten. Sedan kan man ju så klart inte luta sig tillbaka som företagare och tro att de kommer hålla en med jobb hela tiden för så är det ju inte. Men det är skönt att ha någon som U-Schakt i ryggen som mindre företagare, säger han. 

Att framtiden ser ljus ut för U-Schakt tror även Isak Ahlqvist. Han har funderat över hur marknaden kommer att fungera i framtiden och hur många som kommer vilja vara fåmaskinsägare om ett antal år. 

– Det är ju inte lätt att komma in på marknaden som nystartad idag. Dels är det mycket pengar som ska fram när man ska köpa sin första maskin, dels behöver man ha kontakter. Den stora utmaningen för U-Schakt tror jag handlar om föryngring och hur marknaden kommer se ut i Sverige i framtiden, om vi kommer ha fler stora bolag och färre som vågar satsa på att bli egen, säger han. 

Både Isak Ahlqvist, Thomas Norell och Daniel Dammbro är övertygade om att föreningen kommer spela en fortsatt viktig roll för Västmanlands maskin-entreprenörer – åtminstone 15 till 20 år framåt i tiden men förhoppningsvis betydligt längre än så. 

– Jag ser väldigt ljust på framtiden. De stora bolagen som kommer in på marknaden i dag har oftast mer jobb än de klarar själva med egen personal och där kommer vi in och kan stötta upp, säger Thomas Norell.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer