maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Infrastrukturprojekt kan bli räddning i svikande ekonomi

Sötebrödsdagarna är förbi – det...

Lästid

0 min
Dela

Sötebrödsdagarna är förbi – det menar konjunkturinstitutet som spår en svalare marknad de kommande åren. Men vad betyder det för svenska maskinentreprenörer?Ekonomin visar tecken på att mattas av och Konjunkturinstitutet spår en nedgång, eller i alla fall stagnation, av tillväxten under kommande år. Tecken på nedgången i storstadsregionerna är framför allt ett minskat bostadsbyggande. Antalet bygglovsansökningar blir färre och planerade byggprojekt läggs i malpåse i väntan på ljusare tider. Konjunkturinstitutet konstaterar i sin konjunkturbarometer att de senaste årens högkonjunktur nu är över.Men innebär det nödvändigtvis en tvärnit? Och vad betyder en nedgång för branschen i stort? Håkan Lind är vd för Bellman Group som är verk-samma inom transport, schakt och bergshantering. Han är inte oroad över att entreprenadbranschen ska påverkas negativt de närmaste åren – tvärt om.– Det vi sett än så länge är en sättning i byggandet av bostäder. Det kompenseras av fler och fler större infrastrukturprojekt. Tittar man på våra kvartalsrapporter har vi haft en väldigt bra utveckling, säger Håkan Lind.Bolaget, som framför allt är verksamt i Stockholm och Göteborgsregionen, är med i bygget av både Västlänken och Förbifart Stockholm, alltså stora infrastrukturprojekt som kommer att löpa över en överskådlig framtid.– Fördelen för vår del är att det bara är omkring åtta procent av vår verksamhet som riktar sig mot bostäder, resten är industri och infrastruktur och där har vi inte märkt av någon sättning, snarare tvärt om. Förutom Västlänken och förbifarten planeras utbyggnad av både tunnelbana och järnväg. Det rekordstora bostadsbyggandet har dessutom lett till att det krävs stora investeringar i byggande av bland annat nya skolor. Det ska också påpekas att även om bostadsbyggandet minskar, så sker det från en historiskt hög nivå.– Det är nog en annan sak om man säljer produkter till bygg i största allmänhet. Om byggnationerna dör av blir det svårt att sälja plåttak, men det finns så mycket markförberedelser som måste göras så det kommer inte, enligt min bedömning, att ta tvärstopp där.Håkan Lind hänvisar till statistik från Sverige Bygger och pekar på att det inom överskådlig fram-tid fortfarande är full fart på flera plan.– Där kopplar du ihop alla segment: handel, industri, husbyggnad och infrastruktur. Tittar man fram till 2023 kommer det fortsätta vara en hög nivå av byggande i de här segmenten.Han påminner också om att vid en svacka i ekonomin är det inte omöjligt att staten väljer att göra investeringar i infrastruktur för att hjälpa ekonomin, dessutom sker det fortfarande en stark befolkningsutveckling i städerna, så även om bostadsbyggandet minskar är behovet av bostäder fortsatt stort.– Stockholm har en inflyttning på omkring 40 000 personer per år och den kraftiga urbaniseringen är kopplad till det vi sysslar med.Även utanför tätorterna finns storskaliga projekt och underhåll som behöver utföras oavsett konjunktur. Bellman Group är via VSM bland annat med i byggandet av Sälens flygplats och mycket av den infrastruktur som byggdes under rekordåren börjar nu bli till åren kommen.– Det kommer krävas mycket utbyggnad av vind-kraft och förstärkning av våra dammar till exempel, säger Håkan Lind.Bellman Group har jobbat med att bredda tjänsteutbudet de senaste åren, genom förvärv av relevanta företag omfattar utbudet transporter, gräv och schakt samt borrning, sprängning och materialhantering. Dessutom har man expanderat till Göteborgsregionen där man har sett en stark tillväxt på anläggningssidan.– Vi kan erbjuda ett koncept som faktiskt inte finns i Sverige idag, allt från gräv, transport och schakter och att vi även finns i Göteborg.Tjänsteutbudet, menar han, gör koncernen mindre sårbar för svackor i enskilda marknadssegment.– Alla de här fyra bolagen har i princip samma kunder. Tidigare har alla suttit och förhandlat var för sig, men nu kan vi ta ett mer samlat grepp och vi tror oss veta att kunderna ser positivt på det, säger Håkan Lind. Överlag är han inte särskilt oroad över hur branschen påverkas de närmaste åren. Håkan Lind tror inte Bellman Groups och dess samarbetspartners maskiner riskerar att stå stilla i nära framtid.– Under en överskådlig framtid, säg tre till fem år, har jag svårt att se att vi inte skulle kunna förse våra underentreprenörer med jobb.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer