maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ingen skatt på HVO i fyra år

Europeiska kommissionen har meddelat att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article För att klara Sveriges klimatmål, för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka, menar Gustav Melin. Foto: Svebio

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.

– Regeringen har jobbat för ett förlängt statsstödsgodkännande som sträcker sig över en längre period och välkomnar kommissionens beslut. Det kommer underlätta Sveriges fortsatta omställning mot mer hållbara transporter och bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som verkar för ökad användning av bioenergi, är också nöjda. Men skulle gärna se att regeringen gör mer.

– För hundratusentals bilister ger det också möjlighet att köra sina bilar på klimatvänlig biodiesel eller etanolbränsle. Sammantaget ger det mycket stor reduktion av koldioxidutsläppen från transportsektorn, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

För att klara Sveriges klimatmål, för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka, menar Gustav Melin.

- Kan producenter av biodrivmedel - HVO - få längre kontrakt, kan produktionen också öka, vilket den i och för sig gör nu. Men det behövs mer. I förlängningen kommer sedan priset på HVO att sjunka, det är jag helt övertygad om, säger Gustav Melin.

Neste som är ledande producent i världen av HVO rapporterar visa sina kanaler att satsning på HVO i anläggningsmaskiner har mycket stor effekt. Som exempel väljer bolaget att lyfta fram arbetet med att bygga om Slussen i Stockholm, där man enkelt skulle kunna minska utsläppen med 36 procent för ett företag direkt i morgon. Ett byte till HVO i samtliga maskiner i Sverige minskar utsläppen med upp till 90 procent över bränslets hela livscykel, menar Neste.

Kostnaden för att tillverka HVO och priset till marknaden hänger inte ihop egentligen. Det är ett marknadspris som gäller. HVO skulle med andra kontrakt med marknaden sjunka ganska snabbt, enligt vissa bedömare.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer