maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ingen tror att företagen går skadelösa ur Coronakrisen

Regeringen har presenterat en rad...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Regeringen har presenterat en rad paket för att företag inte ska kraschlanda – men det handlar mer om en krockkudde än fallskärm. Det kommer att göra ont.Maskinentreprenörer med offentliga beställare och längre kontrakt lyckas hålla näsan över vattenytan och byggbranschens prognosmodeller visar fortfarande på en nivå som nästan inte har påverkats av Coronakrisen. Analysföretaget Sverige Bygger har till exempel i sitt Byggstartindex fortsatt en liten uppgång i jämförelse med månaden innan. Det är fortfarande anläggningsjobben totalt i riket som håller siffrorna i statistiken på en ganska rak linje. Prognosföretaget Navet Analytics konstaterar att det inte kommer att få in Coronakrisens påverkan i statistiken förrän om fyra till fem månader.Men det är troligt att beräkningsmodellerna behöver justeras längre fram. Och då justeras neråt. För maskinentreprenörer som arbetar tätt med privat husbyggnad ser det klart mer skakigt ut än för de som har Trafikverket som beställare. Antalet bygglov för flerbostadshus sjönk med drygt 15 procent redan före Corona. Statliga Vattenfall går på knäna och retade upp sina entreprenörer rejält när det krävde prissänkningar på 20 procent för att klara sina egna kostnader när efterfrågan på el rasade utför. Konjunkturinstitutet (KI) är också lite mer försiktiga än regeringen när de tittar framåt. KI räknar med att svensk BNP faller med drygt 6 procent det andra kvartalet. Fokus kommer då att ligga på att stödja näringslivet, kommuner och regioner, i syfte att motverka en våg av konkurser och massarbetslöshet. KI anser också att fler åtgärder än de som redan beslutats och aviserats kommer att behövas för att begränsa uppgången i arbetslösheten. Den relativt låga offentliga skulden före krisen innebär att det finns ett stort utrymme att ge ytterligare stöd åt ekonomin. KI lägger dock till, precis som andra prognosmakare just nu, att de olika siffror man kan mata in i rådande modeller, inte ger någon riktigt säker bild. När bransch- och arbetsgivareorganisationen Byggföretagen kom med sin ”Coronaprognos” presenterade man därför tre olika scenarier. Den typen av prognoser har såklart ett begränsat värde.Svenskt Näringsliv är i hög grad inne på samma spår som KI. Regeringens olika stöd- och krispaket är inte tillräckligt för att undvika en mycket svår situation för stora delar av näringslivet. Enligt Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke har åtskilliga företag sett sin försäljning minska drastiskt samtidigt som de fasta kostnaderna finns kvar.– För att de ska överleva behövs ett stöd för fasta kostnader av samma typ som finns i Danmark och Norge, säger Jan-Olof Jacke. Att många bygg- och anläggningsjobb fortfarande rullar hyfsat är inte ett kvitto på att maskinentreprenörernas bransch kommer att gå skadefria ur nedgången. Det är en global ekonomisk kris som har rullat in och både stat och privata beställare är självfallet beroende av att kapital kommer in om investeringsviljan och förmågan ska finns på plats.Analysföretaget Sverige Bygger har fått in mars månad i sin databas, och därmed är i varje fall en ”Coronamånad” inlagd i modellen. Hittills går det inte att se någon nedgång i byggstarter som är markant. Däremot finns det indikationer på att projektering och upphandlingar av nya kommande projekt har hamnat i väntrummet.– Vi har 20 personer här som varje dag ringer runt i till branschen och samlar in fakta om pågående och kommande projekt. När jag pratar med våra undersökare så är det fortfarande så att projekten rullar, det är några projekt inom äldrevården eller vid sjukhus som har stannat av, men ännu inte några större störningar, säger Peter Åhs, som är marknadschef på Sverige Bygger.Men mars månad säger ganska lite om vart det är på väg. Byggen som startade i mars rullade på i normal takt i det stora hela. Peter Åhs tror inte att det går att få en helt korrekt bild förrän om ett par månader när även april och maj har gått in i databasen.– Men vi kommer att göra en särskilt riktad undersökning nu där vi tittar just på detta, hur Corona har och kommer att påverka bygg- och anläggningsbranschen. Våra undersökare har rapporterat att det finns en större osäkerhet bort i tid, projekt som enligt plan ska starta och upphandlas till hösten kan komma att skjutas upp tills bilden klarnar, säger Åhs.Att bostadsbyggandet viker mer än nedgången före Coronakrisen är de flesta bedömare överens om redan idag. Hösten kan bli tuff.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer