maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Investeringarna krymper i branschen – bister prognos för 2023

Investeringarna i bostäder, lokaler och anläggningar förväntas sjunka med nästan tio procent under 2023 och med det följer även en minskad sysselsättning i branschen med runt 22 000 personer. Det ser allt annat än ljust ut i Byggföretagens nya konjunkturrapport.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Det ser inte ljust på bygghimlen nästa år enligt Byggföretagens nya konjunkturrapport. Foto: Pixabay

 

– Nu kliver vi in i en lågkonjunktur som påverkar både sysselsättning och byggande negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen prognostiserar att inflationen toppar i början av året men att hela 2023 präglas av mer pessimistiska hushåll och sjunkande konsumtion. Bedömningen är att BNP minskar med en procent jämfört med 2022.

De totala bygginvesteringarna 2023 beräknas enligt Byggföretagen uppgå till 547 miljarder kronor. Bostadsproduktionen ser ut att tappa närmare 40 procent mot rekordåret 2021. Byggföretagens prognos är att det kommer påbörjas 38 600 flerbostads- och småhus under 2023, jämfört med 67 800 under 2021. Siffran för helåret 2022 beräknas bli 50 500. Stigande materialpriser och räntor, sjunkande disponibelinkomster och bostadspriser samt ett avvecklat investeringsstöd driver nedgången av bostadsbyggandet. Även anläggningsmarknaden bidrar negativt till utvecklingen nästa år och det är de offentliga investeringarna som utgör sänket, enligt rapporten.

Det här får förstås konsekvenser även för sysselsättningen i branschen. Enligt konjunkturrapporten spås sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen minska med drygt 22 000 personer från 341 500 under 2021 till 319 000 under 2023.

 – Kompetensförsörjningen är en av bygg- och anläggningsbranschens mest prioriterade frågor. Vi behöver fortfarande bli fler som gör jobbet, men nästa år blir tufft för många av Byggföretagens medlemsföretag, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen understryker också risken för en cementkris i Sverige sommaren 2023 om domen som väntas i december i år gällande Cementas tillstånd är negativ.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer