maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Italienska entreprenörer kickas från Förbifarten

Brister i arbetsmiljön blev till...

Text: Micael

2019-03-12

Lästid

0 min
Dela

Brister i arbetsmiljön blev till slut för mycket för beställaren Trafikverket som nu har hävt kontraktet med LSAB, Lovön i samverkan AB, som består av de italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna.– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som uppfyller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.Arbetsmiljöverket har vid upprepade tillfällen varit på arbetsplatsen och noterat oroväckande många brister. Flera tillbud har oroat, bland annat har det påträffats odetonerat sprängmedel, dolor. En grävmaskin har vid ett tillfälle utlöst en sådan sprängladdning. Det har även funnits misstankar om oseriös verksamhet när det gäller utstationeringsdirektiv och löner.Nästa steg är att Trafikverket kommer att göra en ny upphandling av de återstående arbetena. Trafikverket kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm.Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa fick två entreprenadkontrakt. I dessa entreprenadkontrakt var Trafikverket beställare och konsortiet entreprenör. Avtalet tecknades den 2 augusti 2016 och kontraktssumman var ca 3,5 miljarder kronor.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy